Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Zaterdag 14 oktober feest in Okkenbroek: de school bestaat 100 jaar!

Okkenbroek – Het is niet alleen de jubileumcommissie die druk is met de voorbereidingen van een mooie jubileumdag ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de school, aanstaande zaterdag. Nee, een groot deel van de inwoners draagt een steentje bij, op welke manier dan ook!


Daaruit blijkt de betrokkenheid bij de school die van groot belang is voor de leefbaarheid van Okkenbroek en directe omgeving, nu al een eeuw lang maar ook zeker voor de toekomst waarin men er samen de schouders onder wil blijven zetten.
Zaterdag is het dan zover: de jubileumdag waarvoor oud-leerlingen, -medewerkers en –vrijwilligers zijn uitgenodigd per mail of per post. Ze hebben in groten getale gereageerd en zullen elkaar die dag weer ontmoeten. Ook de andere inwoners van Okkenbroek e.o met enige betrokkenheid bij school worden voor het officiële gedeelte uitgenodigd. Het programma begint die dag met het luiden van de kerkklok om 11.00 uur waarna de officiële opening zal plaatsvinden op het schoolplein. Aan Andries Heidema, Commissaris van de Koning in Overijssel, de eer om de opening te verrichten, gevolgd door een optreden van de Streetdance. Daarna kunnen de mensen die zich op hebben gegeven zich aanmelden en betalen en is er voor iedereen koffie, thee en limonade, aangeboden door het bestuur. De school is die dag open voor bezichtiging. Er is een expositie ingericht in ’t Noaberhuus met foto’s, (hand-)werkjes, documenten (zelfs van meer dan honderd jaar oud), enz. En in de kerk worden video’s getoond. In Ons Centrum kan men terecht voor een drankje en de gehele dag is er een snackwagen aanwezig. ’s Middags wordt het programma muzikaal opgeluisterd door een paar optredens van More Music Orkest.
De jubileumdag wordt rond 18.00 uur beëindigd.

De viering van dit jubileum wordt mede mogelijk gemaakt door het bestuur, WijDeventer en de Gemeente Deventer.