Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Zaterdag 14 oktober: prachtige jubileumdag 100 jaar school in Okkenbroek!

Okkenbroek – Een speciale jubileumcommissie is bezig met een hele klus: de voorbereiding van de viering van het honderdjarig bestaan van de school in Okkenbroek!
“Dat wordt naar ons idee een mooie dag van vieren, ontmoeten en genieten voor jong en oud,” aldus één van de commissieleden. “Het wordt geen strak georganiseerde reünie, maar een feestdag waar alle voorzieningen in het dorp aan meewerken. Zo is de school die dag opengesteld voor bezichtiging, een (foto-)expositie in ’t Noaberhuus, zijn er oude films te zien in de kerk en optredens bij Ons Centrum. Om elf uur luiden de kerkklokken en vlak daarna is op het schoolplein de opening door Commissaris van de Koning te Overijssel, Andries Heidema. De Streetdance draagt ook haar steentje bij. Het programma voor die dag zal op het schoolplein worden aangegeven.”
Binnen de jubileumcommissie is een werkgroep geformeerd die de moeilijke opdracht had om alle adressen van oud-leerlingen, -leerkrachten, -bestuursleden, -ouderraden, MR-leden of anderszins betrokkenen te achterhalen. Voorwaar: een heel karwei! Het is ze gelukt om voor het overgrote deel ook de mailadressen er bij te krijgen. Onlangs gingen de uitnodigingen de deur uit.
“De aanmeldingen stromen inmiddels binnen maar mocht u/mocht jij geen uitnodiging hebben ontvangen en je behoort wel tot de doelgroep: stuur een mailtje naar honderdjaarschoolokkenbroek@gmail.com of bel: 06-31765250.”