Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Aanleg Rotonde Oude Molen in week 41 (week van 7 oktober)

OUDE MOLEN – Het Buurtcomité ‘Verbeteren Verkeersveiligheid N344 ter hoogte van Oude Molen’ heeft van de provincie vernomen dat de aanleg van de rotonde bij Oude Molen in het najaar (week 41) zal plaatsvinden. In die week van 7 oktober zal tegelijkertijd met de aanleg van de rotonde ook het groot onderhoud van de N344 richting Holten worden uitgevoerd.Daar Rijkswaterstaat in deze periode ook verder werkt aan de uitbreiding van het aantal rijstroken aan de A1 en daar tijdens de werkzaamheden een paar keer alle rijstroken zal moeten afsluiten, dient de N344 (Holterweg) beschikbaar te zijn als omleidingroute. Dat afsluiten is in ieder geval nu gepland vanaf week 42, half oktober. Daarom is na overleg tussen Rijkswaterstaat, provincie Overijssel en de gemeente Deventer gekozen voor een, in tijd gezien, compacte uitvoering van het totale project Rotonde/Groot onderhoud N344.

Dat betekent dat in de genoemde week 41 de Holterweg vanaf het kruispunt met de Bathmenseweg tot Holten voor alle verkeer zal worden afgesloten. De wegenbouwer zal vervolgens 24 uur per dag met man en macht aan het karwei werken waardoor het geheel in diezelfde week zou moeten kunnen worden afgerond. Bij een eventuele tegenslag is er dan nog een uitloop naar het weekend na deze week.

In de betreffende week zal er overlast zijn zowel voor het verkeer als de omwonenden. De geluidsoverlastveroorzakende werkzaamheden zullen wel zoveel mogelijk overdag zullen plaatsvinden, dan wel in de nacht op die plekken langs de Holterweg waar niet of nauwelijks bewoning is. Ook heeft de provincie inmiddels contact gelegd met de bedrijven langs de Holterweg om te bespreken hoe de overlast tot een minimum beperkt kan blijven.

De provincie belegt voor alle belanghebbenden eind augustus een informatiebijeenkomst. Plaats, datum en tijd worden tegen die tijd bekendgemaakt.

Hoewel er stevige overlast zal zijn in week 41, heeft het Buurtcomité positief op de plannen gereageerd. Immers de periode van overlast blijft slechts tot een week beperkt en uitstel van een jaar of meer van een project, dat al bijna vijf jaar onderhanden is, is niet meer acceptabel. Zeker ook omdat het bevorderen van de verkeersveiligheid op de kruising Oude Molenweg/Oostermaatsdijk met de Holterweg, maar ook de verkeersveiligheid in de buurtschap Oude Molen zelf, met verder uitstel niet gediend is.