Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Aanleg rotonde Oude Molen stap dichterbij

OUDE MOLEN – Nu de grondaankopen voor de aanleg van de rotonde bij Oude Molen zijn afgerond, kunnen de volgende voorbereidende werkzaamheden worden gestart. Alles wijst erop dat in het voorjaar van 2019 met de aanleg van de rotonde op de kruising N344 (Holterweg) met de Oude Molenweg/ Oostermaatsdijk kan worden begonnen.De volgende fase in de komende maanden omvat een kleine bestemmingsplanwijziging die de gemeente Deventer zal begeleiden en het verleggen van een aantal kabels en leidingen ter plekke. De Provincie Overijssel heeft daar met de netbeheerders al afspraken over gemaakt.

Volgens de huidige planning zal in het voorjaar van 2019 naast de aanleg van de rotonde ook groot onderhoud aan N334 vanaf Oude Molen tot Holten plaatsvinden. Het is verder de bedoeling om de verharding van de fietspaden tussen Deventer tot nabij Holten te vervangen. De Provincie Overijssel gaat in het kader van verkeersveiligheid en minder hinder deze werkzaamheden combineren.

Als u recent nog van de huidige kruising gebruik heeft gemaakt, dan zult u gezien hebben dat de piketpaaltjes weer geplaatst zijn. Een goed voorteken zodat, ook al heeft het wat langer geduurd dan waarvoor de tijdelijke verkeersmaatregelen bedoeld waren, uiteindelijk Oude Molen over niet al te lange tijd toch verkeersveiliger zal zijn geworden.