Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Inloopavond plannen rotonde Oude Molen in teken van bepreken details

OUDE MOLEN – Op 17 mei werd door de provincie in manege ’t Ruiterkamp een inloopavond gehouden rond de plannen voor een rotonde en 50 km-zone bij Oude Molen. De plannen liggen vanaf 1 mei 2017 nu zes weken ter inzage om belanghebbenden de kans te geven een verbetering van de plannen (een z.g. zienswijze) voor te stellen.

Op de inloopavond, waar goede belangstelling voor was, werden door de projectmedewerkers van de provincie op vele terreinen toelichtingen verstrekt. Buurtbewoners en andere belanghebbenden, zoals de Fietsersbond Deventer, gingen diep op de details in. Over een rotonde op de kruising Oostermaatsdijk / Oude Molenweg met de Holterweg (N344) en de verlaging van de snelheid door een 50km zone in te stellen, zijn er op zich weinig discussies. Maar het succes zit vaak in de details. Details over ruimte op de rotonde, voorrangsregels, snelheidsremmende werking, inrichting van de weg, de planning en veel meer onderwerpen kwamen aan de orde.

Afhankelijk van de antwoorden zullen er nu ‘zienswijzen’ worden ingediend. Vervolgens worden deze door de provincie beoordeeld en al dan niet gehonoreerd. Als vervolgens ook de nevenactiviteiten die nu lopen of van start gaan zoals de nodige grondaankoop en een beperkte bestemmingsplanwijziging hun beslag hebben gekregen, kan het definitieve plan uitgewerkt gaan worden en na aanbesteding uitgevoerd. Het buurtcomité ‘Verbetering verkeersveiligheid N 344 t.h.v. Oude Molen’ hoopt dat toch nog eind 2017 de eerste werkzaamheden kunnen beginnen. Maar of dat realistisch is zal in de komende maanden blijken.

Zienswijzen indienen kan nog tot 15 juni a.s. via het formulier dat onder andere te vinden is op de website van de provincie: www.overijssel.nl/n344-oudemolen. De plannen liggen tot genoemde datum ter inzage bij het Provinciehuis, het stadhuis Deventer en bij de locatie Bathmen van de gemeente aan de Schoolstraat 6a.