Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Megaklus Oude Molen vrijwel geklaard

OUDE MOLEN – De enorme uitdaging die de wegenbouwer TWW van de Provincie Overijssel had gekregen om in 11 dagen tijd zowel Oude Molen om te toveren tot bebouwde kom (50 km-zone) met rotonde en ook het groot onderhoud aan de N344 tot aan Holten uit te voeren, is volledig gelukt. Vanaf afgelopen zondag 18.00 uur is de N344 ook weer open voor gemotoriseerd verkeer. Het werk aan de fietspaden gaat door tot eind november.Oude Molen heeft een roerig weekje achter de rug. Met groot materieel startte op 4 oktober ’s avonds de werkzaamheden. In ‘no time’ waren bulldozers, asfaltschrapers, shovels en wat dies meer zij en honderden wegwerkers bezig met het herinrichten en aanleggen van de diverse delen van het project. Voor aanwonenden en belangstellenden een fascinerend schouwspel om te zien hoe gestroomlijnd de werkzaamheden werden uitgevoerd: 24 uur per dag, 11 dagen lang. Natuurlijk ging daarmee meer dan normaal lawaai gepaard, maar toch is er van geluidsoverlast weinig sprake geweest. De meeste aanwonenden hebben ondanks alle rumoer van een goede nachtrust kunnen genieten.

Helaas is het project overschaduwd door een verkeersongeval, waarbij een medewerker van de wegenbouwer om het leven is gekomen. Het werk is daarna weer met volle inzet opgepakt, maar wel, uit respect voor de bij het ongeval betrokkenen, vanzelfsprekend meer ingetogen.

Afgelopen zondagmiddag om vijf uur mochten de buurtgenoten alvast kennismaken met de rotonde. Een uur later ging de N344 (Holterweg) inclusief rotonde en de 50 km-zone Oude Molen weer open voor het gemotoriseerd verkeer.

Doordat de aanleg van de verbrede fietspaden langs de Holterweg nog doorgaat (vanaf 14 oktober eerst aan de zuidzijde van de rotonde Oude Molen tot Hemeltjesweg en later vanaf 28 oktober de hele noordzijde van Deventer tot Ikkinksweg) kunnen er tot eind november op deze trajecten, ook voor het gemotoriseerd verkeer, nog wel wat beperkende verkeersmaatregelen gelden. Aan de ene of de andere kant van de Holterweg kunnen fietsers er altijd door. Mogelijk is het nodig hier en daar een keer over te steken.

Het beoogde resultaat is gerealiseerd. De weginrichting is zo, dat de weggebruikers heel goed begrijpen dat men hier een bebouwde kom binnenrijdt. Let wel in een bebouwde kom hebben fietsers voorrang op de rotonde en komen brommers op de rijbaan. De buurt hoopt dat iedereen snel gewend is aan deze nieuwe verkeerssituatie en dat op termijn tevreden teruggekeken kan worden op de positieve uitwerking die deze investering heeft gehad op de verkeersveiligheid in de buurtschap Oude Molen.