Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Metamorfose Holterweg /

Oude Molen aanstaande

OUDE MOLEN – Eindelijk is het dan zover. Na een proces van bijna vijf jaar wordt in oktober het veiliger maken van de kruising Oostermaatsdijk/Oude Molenweg met de Holterweg gerealiseerd en wel door de langverwachte rotonde aan te leggen. Tegelijkertijd wordt het traject Bathmenseweg tot voorbij de nieuw aangelegde rotonde als max. 50 km bebouwde komgebied ingericht. Na voltooiing van het werk heeft dat deel van de buurtschap Oude Molen een werkelijke totale metamorfose ondergaan.Veel voorbereidingen worden er nu al door de aannemer TWW (Twentsche Weg- en Waterbouw BV) bij het traject uitgevoerd. Rijd maar eens langs de molen en het is duidelijk dat hier iets staat te gebeuren.

Door o.a. de werkzaamheden op de A1 heeft de aannemer maar 11 dagen de tijd om dit plan te realiseren. Maar niet alleen dit moet binnen die tijd gerealiseerd zijn, maar ook het groot onderhoud aan de N344 (Holterweg) tot aan Holten en de verbreding van de fietspaden langs de Holterweg richting Deventer moeten dan klaar zijn. Een megaklus dus.

Het persbericht dat de provincie afgelopen week hierover heeft verspreid, vermeldt het volgende:

“In de periode tussen vrijdag 4 oktober 19.00 uur tot en met maandag 14 oktober 07.00 uur is de N344 tussen kruispunt Bathmenseweg-Holterweg tot aan de bebouwde kom van Holten afgesloten voor al het verkeer. Gedurende die week wordt er dag en nacht gewerkt. Door de korte afsluiting van de weg en het naastgelegen fietspad is de hinder voor de omgeving en de weggebruikers tot een minimum beperkt.

Het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid. De omleidingsroutes lopen via de Spitdijk in Bathmen en N332 nabij Holten. Fietsers worden omgeleid via de overzijde van de weg. Aanwonenden en bedrijven blijven zo veel mogelijk bereikbaar. De aannemer maakt hierover afspraken met de betreffende bewoners en ondernemers.”

Een dergelijke afsluiting betekent nogal wat voor het verkeer. Maar gelukkig duurt die afsluiting maar een week plus het weekend ervoor en erna. Dat valt in ieder geval te overzien en is beter dan de oorspronkelijk geplande 6-8 weken in dagdienst.

 

Om meer te weten over het hele project en de afsluitingen, de omleidingsroutes en zo meer is er woensdag 18 september door de Provincie en aannemer een inloopavond georganiseerd vanaf 18.00-19.30 uur in manege ’t Ruiterkamp, Koekendijk 20, Bathmen.

Wetende dat deze Bathmense Krant op de dinsdag en woensdag wordt verspreid, is de hoop dat dit bericht nog door velen op tijd gelezen wordt. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.

 

Hebt u vragen of juist opmerkingen, klachten of wat dan ook, dan kunt u die sturen aan het Buurtcomité ‘Verbeteren Verkeersveiligheid N344 t.h.v. Oude Molen’ per e-mailadres oudemolen@gmail.com Zij zullen deze dan, indien nodig, doorspelen aan de hoofduitvoerder TWW of de projectleider Provincie.