Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Molensteen op nieuwe rotonde Oude Molen geplaatst

OUDE MOLEN – Het project rondom de rotonde met bebouwde kom bij Oude Molen wordt deze maand afgerond. De allerlaatste werkzaamheden worden in de komende weken uitgevoerd. Op 3 april wordt het project formeel afgesloten.Een van de nog uit te voeren werkzaamheden was het plaatsen van een molensteen op de rotonde ter verfraaiing en tegelijkertijd als soort karakteristiek voor de buurtschap Oude Molen. Afgelopen donderdag 5 maart is de steen geplaatst.

Verder zal er op verschillende punten nog extra belijning worden aangebracht (pas bij droog weer mogelijk) en zullen op basis van snelheidsmetingen zo nodig nog extra snelheidsbeperkende maatregelen genomen worden.