Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Open Monumentendag Windkorenmolen De Leeuw succesvol

OUDE MOLEN – De Open Monumentendag, die op 9 september werd gehouden bij de die dag draaiende en fraai gepavoiseerde Windkorenmolen De Leeuw, is een groot succes geworden. Het thema van deze landelijke open Monumentendagen was dit jaar ‘Boeren, burgers en buitenlui’ en dat thema had de organisatie geïnspireerd om een aantal mooie activiteiten op het molenplein te organiseren. Ondanks het aanvankelijk wat minder goede weer zorgden deze activiteiten stuk voor stuk toch de hele dag voor een gezellige sfeer op het molenplein.Overdag was er een goed bezochte fototentoonstelling verzorgd door de Oudheidkundige Kring Bathmen. Bij veel bezoekers was er herkenning en herinnering bij het zien van de vijftig foto’s die een fraai beeld gaven van het leven in Bathmen van een eeuw geleden. Ook was het de hele dag gezellig bij en in de door de wol kleurrijke tent waar breiworkshops werden verzorgd door Astrid’s Wol. De molengidsen, die bezoekers (waarbij altijd weer opvallend veel ouders met kinderen) hadden het druk. Zowel ’s morgens als ’s middags hadden zij voortdurend aandachtig publiek.

De avond was het hoogtepunt van de dag: het korenfestival ‘Koren op de Molen’. Honderden aanwezigen zagen en hoorden de ‘dorpsomroeper’ Wim Scholthof de koren Groot Colmschate (met ensemble), Vocalgroep Notes, Voce Magna en de Bêkezangers aankondigen. Door alle koren werd vervolgens bij hun performance een kwalitatief hoog niveau bereikt met hun eigen genre en repertoire. De koren werden afgewisseld door de boerendansgroep ’t Battumse Venne met natuurlijk de bij het thema horende folkloristische dansen. Het publiek deed ook goed mee. Voor de pauze werd samen met het publiek op de melodie van ‘Daar bij die Molen’ een door de Bêkezangers speciaal gemaakte tekst gezongen. En de avond werd afgesloten met het door een ieder uit volle borst meegezongen Sallands Volkslied. De organisatoren en met hen alle vrijwilligers van de Vrienden van de Molen, die op de een of andere manier hebben bijgedragen aan het welslagen van deze dag, kijken terug op een zeer geslaagde Open Monumentendag. Maar het is goed te bedenken dat zulke festivals niet te organiseren zijn door de welwillende medewerking van sponsoren. In dit geval de Gemeente Deventer, Prins Bernhard Cultuurfonds, Wesseling- van Breemenfonds, Stichting Bathmen Actief en de Welkoop. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat vijf amateurverenigingen zich hebben kunnen presenteren aan de enkele honderden aanwezigen.