Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Planstudie Verbetering Verkeersveiligheid kruispunt Oostermaatsdijk/Oude Molenweg met Holterweg (N344) van start

planstudie-verbetering-verkeersveiligheid

OUDE MOLEN – onderdag 22 september is het officiële startschot gegeven voor de eerder al aangekondigde planstudie naar verbetering van de verkeersveiligheid op de Holterweg (N344) bij Oude Molen en in het bijzonder voor het kruispunt met de Oude Molenweg/Oostermaatsdijk.

In een vergadering waarbij vertegenwoordigers van de Provincie Overijssel, de Politie, de gemeente Deventer en het Buurtcomité werd de aftrap verricht door de projectleider Ingrid Lammers ( provincie Overijssel). Ook werd een toelichting gegeven op de manier van uitvoering en een ambitieuze planning meegedeeld. In de komende maanden worden dus de mogelijke alternatieven voor aanpassing van het kruispunt op een rijtje gezet en afgewogen, zodat er eind november 2016 een voorlopig plan op tafel ligt. Het uitvoerende projectteam wordt o.a. ondersteund door een klankbordgroep waarvan, vanuit het buurtcomité, Nicole Hofman (in het buurtcomité namens PB Okkenbroek) en Mees Struijs (penvoerder buurtcomité) deel uitmaken. Een onderdeel van de procedure is een algemene informatieavond die eind november zal worden gehouden en waar iedere belangstellende kennis kan nemen van het conceptplan en mogelijk nog aspecten kan toevoegen die misschien onvoldoende aandacht hebben gekregen. Als daarna het voorlopig plan definitief is, volgt de formele procedure, die de eerste helft van 2017 in beslag zal nemen. De vergadering hoopte dat in die procedure niet teveel vertragingen optreden en de aanbesteding in de zomer van 2017 kan plaatsvinden. Die ambitie is er, zeker bij het projectteam. Immers, het zou mooi zijn als het plan dan nog in de tweede helft van 2017 zou kunnen worden gerealiseerd.

Maar het kruispunt blijft tot die tijd niet onveranderd gevaarlijk. Tot de realisatie van het definitieve plan worden er op en rond het kruispunt enkele voorlopige maatregelen doorgevoerd. In de genoemde bijeenkomst is een pakket van maatregelen besproken waar de Provincie nu een definitief voorlopige maatregel uit gaat destilleren. Dat plan wordt vervolgens in de komende weken gerealiseerd. De gebruikers van het kruispunt zullen het de komende weken gaan ervaren.