Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Rotonde en 50 km-kom Oude Molen weer een stap dichterbij

 

OUDE MOLEN -Op 11 juli heeft Gedeputeerde Staten het Plan N344 Deventer-Holten, Oude Molen, zijnde de aanleg van de rotonde en het instellen van een komtraject 50 km, in hoofdlijnen goedgekeurd. Dat is inclusief de reactienota van de provinciale projectleiding op de zienswijzen die waren ingediend, na de inspraakronde van mei/juni.In totaal zijn er vier zienswijzen ingediend die betrekking hadden op extra snelheidsremmende maatregelen bij zowel de kruising met Bathmenseweg als bij de nadering van de geplande rotonde Oude Molenweg/Oostermaatsdijk. Verder nog twee die nog te maken hadden met de plaats van de rotonde en één over in- en uitritten. In totaal zeven.

De provincie heeft de verbetervoorstellen gewogen en slechts een paar heel kleine details aangepast (20 m verschuiven van de komgrens richting Deventer) dan wel toegezegd hier bij de uitvoering nog naar te kijken. Al zijn de ingediende zienswijzen van het buurtcomité ‘verbeteren verkeersveiligheid N344 t.h.v. Oude Molen’ niet gehonoreerd, zal het, afwegende het positieve dat nu al bereikt is, zich neerleggen bij het besluit van Gedeputeerde Staten.

De provincie gaat nu starten met de uitwerking van het definitieve ontwerp, bestemmingsplanprocedure en gaat verder met de grondverwerving. Vervolgens wordt het bestek gemaakt en zal de daadwerkelijke uitvoering starten. Mits de procedures (bestemmingsplan en grondverwerving ) in de komende maanden voorspoedig verlopen, zal de uitvoering in 2018 plaatsvinden.