Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Start werkzaamheden kruispunt N344 Oude Molen op

29 september

Buurtcomité Oude Molen met succes op de bres voor verbetering verkeersveiligheid

OUDE MOLEN – Om de verkeersveiligheid op de kruising Oude Molenweg / Oostermaatsdijk met de provinciale weg N344 (Holterweg) direct te verbeteren komen er op de zijwegen nieuwe strepen en banden om de weg te versmallen. Daarnaast wordt de kruising ingericht als stopkruising met stopstrepen en borden. Langs de provinciale weg worden borden voor het kruispunt geplaatst met daarop ‘gevaarlijke kruising’ en ‘veilige snelheid 50’. De werkzaamheden worden vanaf 29 september 2016 uitgevoerd.Met deze maatregelen verwachten de provincie Overijssel, buurtcomité Oude Molen, de gemeente Deventer en de politie voor de korte termijn de attentie van de verkeersdeelnemers op dit kruispunt te verhogen en daarmee het aantal voorrangsongevallen te verminderen.

In het verleden zijn er al verschillende maatregelen genomen om de veiligheid op het kruispunt te verbeteren. Zo zijn er middengeleiders aangebracht met een doorsteek voor fietsers en voetgangers. Desondanks blijven er ongevallen gebeuren.

Voor het buurtcomité Oude Molen was dit aanleiding om nogmaals met de provincie Overijssel, de gemeente Deventer en de politie om tafel te gaan. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten om naast de korte termijn maatregelen op de kruising Oude Molenweg/Oostermaatsdijk met de N344 ook voor de lange termijn te onderzoeken wat de alternatieven zijn om de verkeersveiligheid verder te verbeteren.

Naar verwachting is de planstudie begin 2017 gereed. De omgeving wordt nauw in dit proces betrokken. In de eerste helft van 2017 besluiten Gedeputeerde Staten welke maatregel het meest effectief is om de veiligheid te verbeteren, waarna de realisatie in het najaar van 2017 van start kan gaan.