Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Tijdelijke maatregel kruising Oude Molenweg/Oostermaatsdijk met N344 afgerond

tijdelijke-maatregel-kruising-1

OUDE MOLEN – De provincie Overijssel heeft de werkzaamheden die horen bij de tijdelijke maatregel voor het verbeteren van de veiligheid op de kruising Oostermaatsdijk/Oude Molenweg met de Holterweg (N344) vorige week afgerond. Het kruispunt is nu een ‘STOP’-kruispunt, de rijbanen zijn versmald op de zijwegen en worden fietsers beter geleid naar de veiliger oversteekplaatsen. Bovendien worden automobilisten op de Holterweg erop gewezen dat ze een gevaarlijk punt naderen en dat om hier veilig te passeren de snelheid het best teruggebracht 80 km/u naar 50 km/u.tijdelijke-maatregel-kruising-2

De tijdelijke maatregelen zijn genomen vooruitlopend op een definitieve aanpassing van het kruispunt. Het projectteam van de Provincie dat daar mee bezig is, presenteert de plannen op een voorlichtingsavond op 7 december in manege ’t Ruiterkamp en wel van 19.00-21.00 uur. Iedere geïnteresseerde die kennis wil nemen van de plannen is van harte welkom.

Het buurtcomité is blij dat de tijdelijke maatregel nu uitgevoerd is en ook dat er binnen een paar weken een voorstel voor een nog duurzamere oplossing op tafel ligt. Het plan zal op zijn vroegst pas in de tweede helft van 2017 worden uitgevoerd omdat er nog tal van procedures moeten worden doorlopen voordat er een definitieve aanbesteding kan plaatsvinden.