Vervanging hekwerk stelling en staart bij Molen de Leeuw gestart

OUDE MOLEN – Nu de Nationale Molendag op 11 mei geweest is, kon de molenmaker beginnen met het vervangen van het hekwerk en staartbalk bij Windkorenmolen De Leeuw. Voor beide delen geldt namelijk dat het hout op dit moment dusdanig verweerd is, dat vervanging noodzakelijk is om de veiligheid op en van de molen te kunnen waarborgen.Voor de vervanging van het hekwerk op de stelling heeft de Stichting Windkorenmolen de Leeuw met succes een beroep kunnen doen op het Molenfonds. Uit dit fonds is een bedrag van € 10.000,00 toegewezen aan dit project. Door deze bijdrage was het mogelijk dit groot onderhoud op dit moment uit te voeren. Het totale bedrag dat met deze vervanging van het  hekwerk en die van de staart gemoeid is, beloopt bijna het drievoudige. Het andere deel kan nu gelukkig nog worden gefinancierd uit de eigen middelen namelijk uit de standaardrijksbijdrage in het kader van de SIM (Subsidie Instandhouding Monumenten), bijdragen van donateurs en sponsoren en de bedragen die door de vrijwilligersgroep ‘Vrienden van de Molen’ worden bijeengebracht door verkoop van pannenkoeken, oliebollen, molenkoeken, thee, koffie en dergelijke bij de diverse festiviteiten rond de molen of op locatie.

Het genoemde Molenfonds is een fonds dat wordt beheerd door de Vereniging De Hollandsche Molen. De hoofdsponsor van dit fonds is de BankGiroLoterij. Dus mocht u meespelen met deze loterij, dan kunt u nu een concreet project noemen bij u in de buurt waaraan een deel van uw loterijgeld wordt besteed.