Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Viering 25 jaar Molen Molenbehoud/-restauratie Windkorenmolen De Leeuw

U

OUDE MOLEN – Stichting Windkorenmolen de Leeuw verzorgt samen met de ‘Vrienden van de Molen’ ter gelegenheid van het 25- jarig jubileum Molenbehoud/-restauratie een grootse manifestatie tijdens de Open Monumentendagen van 11-13 september.

Op 11 september start de manifestatie rond 17.00 uur met de opening van de Overijsselse Molendag (in samenwerking met de Stichting Overijsselse Molen -SOM). Hiertoe komen op vrijdagmiddag mevr. Hester May (gedeputeerde provincie Overijssel), mevr. Liesbeth Grijsen (wethouder gemeente Deventer) en de voorzitter van de SOM samen met jubilerend molenaar Tonnie Moes de vang van De Leeuw lichten. Op 12 en 13 september wordt er vervolgens een programma geboden ‘voor elk wat wils’, maar vooral ook in overeenstemming met het thema van de Open Monumentendagen 2015 ‘Kunst en Ambacht’.

Het weekend is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel (‘Het Verhaal van Overijssel‘), het Prins Bernhard Cultuurfonds (Overijssel), Wij-Deventer, ‘Hart van Salland’ (Rabobank), Bathmen Promotie en de organisatie van de Open Monumentendagen Deventer 2015 (Verhaal van Deventer).

Het weekend wordt in de uitvoering mogelijk gemaakt door een groot aantal, dat allemaal op de een of ander manier bijdragen of al bijgedragen hebben aan de totstandkoming van het programma. Zonder al die ‘Vrienden van de Molen’ was een en ander niet mogelijk geweest.

En door die geweldige ondersteuning van alle kanten zijn alle onderdelen van het programma gratis te bezoeken. Ook is er voldoende (gratis) parkeergelegenheid voor fietsen en auto’s.

Viering 25 jaar Molen 02

 

Het programma op 12 en 13 september

Plaats: Molenweg 3, 7437 PD Oude Molen (tussen Lettele en Bathmen): het molenplein van Windkorenmolen ‘De Leeuw’.

 

12 september, 10.00 -15.30 uur: Molen(s)markt.

Zaterdag 12 september staat in het teken van een grootse nazomermarkt rond de molen: een zeer gevarieerde, verrassende molenmarkt. Heel anders dan een streekmarkt of de ook voor ons traditionele Wintermarkt. Heel anders omdat kraamhouders verbonden zijn met een type molen. Wie verwacht u bij een groentemolen, wie bij een pepermolen, wie bij de mallemolen, etc. ? Nieuwsgierig? Kom en breng de kinderen mee. Naast een springkussen zijn er meer activiteiten voor kinderen: zie de rest van het programma.

 

12 september, 10.00 -10.30 uur: presentatie MolenWijzer en ballonnenwedstrijd

Aan het begin van de Molen(s)markt wordt aan de basisscholen van Bathmen, Lettele en Okkenbroek de ‘MolenWijzer’ gepresenteerd. De ‘Molenwijzer’ is een leer- en doeboekje over diverse type molens, over malen, over granen en alles wat voor kinderen van 9-13 jaar interessant is om over molens te weten. De ‘Molenwijzer’ is samengesteld door René Berends (Deventer) en vormgegeven door Lieke Kleverwal (Lettele, Oude Molen).

Aan de presentatie is een ballonnenwedstrijd voor de kleinere kinderen verbonden. Rond 10.30 uur worden de ballonnen losgelaten. Kaartjes om mee te doen zijn op genoemde basisscholen uitgereikt. Ook op het molenplein zijn nog deelnamekaartjes te verkrijgen.

Viering 25 jaar Molen 03

12 september, 18.45 -23.00 uur: Korenfestival ‘Koren op de Molen’

Op zaterdagavond 12 september wordt op het Molenplein een zeer gevarieerd korenfestival ‘Koren op de Molen’ gehouden. Een vijftal koren en een solist brengen onafgebroken een grote variëteit aan koorklanken ten gehore: van schlagers, zeemansliederen tot popsongs en close harmony. De medewerkende koren zijn de Bêkezangers en Close Company beide uit Bathmen, Zeebanket uit Okkenbroek, La Poco uit Laren en de Quinn-zangers uit Borne. Marco Mensink zal als solist optreden.

 

13 september, 11.30-13.30 uur: Brunchconcert Langenberger Muzikanten

Om 11.30 uur op zondagmorgen begint een twee uur durend Brunchconcert met de Langenberger Muzikanten. Een gezellig orkest met muziek voor het hele gezin. De vrijwilligers van de ‘Vrienden van de molen’ zorgen voor de heerlijke brunch, de muzikanten voor het fraaie concert.

In de pauze worden de prijswinnaars van de fotowedstrijd bekendgemaakt. Na het brunchconcert kunt u direct op de fiets voor een fraaie fietstocht.

 

13 september, 12.30 uur: Prijsuitreiking Fotowedstrijd

Samen met de Deventer Foto Kring heeft de Stichting Windkorenmolen De Leeuw deze zomer een fotowedstrijd georganiseerd met als thema ‘Meer dan Leven van de Wind’. Maar liefst 130 foto’s werden ingestuurd. De jury bestaande uit Cora Sens (voorzitter Deventer Fotokring), Margot Olde Loohuis (beeldend kunstenaar) en Liselotte Kolthof (vakfotograaf) hebben 15 foto’s genomineerd. Deze zijn gedurende het hele weekend tentoongesteld in de grote tent naast de molen. De jury zal op zaterdag 12 september rond 10.00 uur de prijswinnaars vaststellen. De prijsuitreiking vindt plaats rond 12.30 uur op 13 september in de pauze van het brunchconcert.

 

13 september, vanaf 13.30 uur: Gezinsfietstocht in buitengebied

De activiteiten vanwege het jubileum- en tevens open Monumentenweekend worden op zondag 13 september afgesloten met een gezinsfietstocht in het buitengebied ook geïnspireerd op het thema molens en malen. Deze fietstocht is tevens geadopteerd door de organisatie van de Deventer Open Monumentendagen (Deventer Verhaal) die jaarlijks ook een fietstocht uitzet. De lengte van de fietstocht is 25 km: mooie afgemeten afstand voor het hele gezin. Onderweg wordt u geïnformeerd over en gewezen op gebruiken in de omgeving die met malen en molens te maken hebben gehad. Een stukje Verhaal van Overijssel tijdens een gezellige fietstocht in de omgeving. Een routebeschrijving ligt vanaf 13.30 uur voor iedere deelnemer klaar bij de kraam op het Molenplein.

 

12 en 13 september, zaterdag 10.00 -16.00 uur/zondag 11.00-16.00 uur

Maal- en molenstenententoonstelling met extra archeologische activiteiten, ook voor kinderen.

Speciaal voor het jubileum stelt het Archeologisch Depot voor Bodemvondsten van de provincie Overijssel een unieke tentoonstelling samen van maal- en molenstenen die in de bodem van Overijssel zijn gevonden. Prachtige exemplaren zijn bewaard gebleven van de prehistorie tot de middeleeuwen. Deskundige archeologen zijn het hele weekend aanwezig om u volledig te informeren.

Daarnaast wordt er voor kinderen een ‘Ontdek en Doe’-spel gehouden waarbij de kinderen daadwerkelijk mogen graven en met detectoren iets moeten opsporen. Ontzettend leuk en spannend.

Ook kunt u oude scherven of stenen, munten of wat u dan ook maar ooit gevonden heeft, door genoemde deskundigen laten beoordelen op herkomst, ouderdom en waarde.

 

12 en 13 september, zaterdag 10.00-16.00 uur/zondag 11.00 -16.00 uur: Fototentoonstelling De Leeuw

Gedurende het hele jubileumweekend is er een fototentoonstelling over de Windkorenmolen de Leeuw, zowel van de Leeuw zelf als de molens in zijn omgeving. De Oudheidkundige Kring Bathmen en veel particulieren hebben materiaal ter beschikking gesteld. Aan de hand van verschillende thema’s wordt een mooi beeld gegeven van de Leeuw vroeger en nu. Deze tentoonstelling is, net als de tentoonstelling van Maal- en Molenstenen geopend op beide dagen.

 

12 en 13 september, zaterdag 10.00-16.00 uur/zondag 11.00-16.00 uur: Open Monumentendag

Op zowel zaterdag als zondag is de molen open voor publiek. Er zullen deskundige molengidsen aanwezig zijn om uitleg te geven over de molen als werktuig, over de molenbouw en over de maalproducten. Ook is op beide dagen het molenwinkeltje geopend, zodat het publiek ook thuis nog kan proeven wat het betekent als graan door molenstenen is gemalen.

 

12 en 13 september, zaterdag 10.00-16.00 uur/zondag 11.00-16.00 uur: Speciaal De Leeuw Magazine te koop

De Stichting Windkorenmolen De Leeuw heeft naast de ‘Molenwijzer’ voor basisscholieren, ter gelegenheid van het jubileum ook een speciaal glossy magazine samengesteld met een variatie aan artikelen, beschouwingen, interessante weetjes, anekdotes, en meer over molens en malen in het algemeen, over Windkorenmolen De Leeuw en Meester-molenaar Tonnie Moes in het bijzonder en alles wat daar nog maar interessant bij is. Een eenmalige uitgave om na het lezen goed te bewaren. Het 60 pagina’s tellend magazine (samengesteld door diverse auteurs, eindredactie Henk ten Katen en lay-out van Jan van Ark) wordt gepresenteerd op de besloten bijeenkomst op 11 september en is daarna gedurende het hele weekend te koop op het molenplein.

 

Nadere informatie

Alles rond de programmaonderdelen vindt u ook op de website van de ‘Vrienden van de Molen’. http://vrienden.oudemolen.net/agenda