Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Hartverwarmend Nieuws

Positieve vermelding

Positieve vermelding

OXE – Weer is er een AED-apparaat in Bathmen geïnstalleerd dat dag-en-nacht, zeven dagen in de week (24/7) beschikbaar en inzetbaar is om mensen met een acuut hartprobleem van dienst te zijn.

Deze AED is aangeschaft door de Buurtvereniging Oxe. De Stichting HartVeilig Bathmen heeft een functionele buitenkast ter beschikking gesteld en verzorgt ook het onderhoud van beide.

De AED is beschikbaar in het buitengebied en wel op het adres van de familie Hekkert, Paddegatsteeg 2 te Deventer/Oxe. Dit toestel is het 15e AED- apparaat dat door bemiddeling van de stichting, kan worden toegevoegd aan de reeks mogelijk levensreddende hulpmiddelen in Bathmen.

Naast het “naar buiten” brengen van de eigen apparaten van de Stichting HartVeilig Bathmen, hebben diverse eigenaren zich bereid verklaard dat voorbeeld te volgen, waarvoor de Stichting compleet ingerichte en verwarmde buitenkasten beschikbaar heeft gesteld. Binnen vijf jaar na de oprichting van de Stichting HartVeilig Bathmen en met de onmisbare steun

van donateurs en enige instanties zijn deze faciliteiten gerealiseerd.

 

Nog een positieve vermelding

Tijdens de slotavond van de actie ‘Hart voor Salland’, een initiatief van Rabobank Salland, werd aan de stichting een cheque overhandigd met een waarde van € 596,00

 

En nog een

De stichting dankt haar donateurs en zij die de Stichting Hartveilig Bathmen en warm hart toedragen voor het uitbrengen van hun stem tijdens de actie ‘Hart voor Salland’ en eveneens de initiator van dit evenement.