Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Oxe, 70 jaar vrij

Oxe- 70 jaar vrij

OXE – In de buurtschap Oxe vindt u we het Landgoed Oxerhof. Een plek met een verleden, een plek waar verhalen over geschreven zijn, een plek waar verdriet en angst in de bodem zit.

Tussen ’43 en ’45 heeft zich rond de Oxerhof heel wat afgespeeld. In juni ’43 hebben de Duitsers de Oxerhof gevorderd en werden de bewoners geacht te vertrekken. Er werd gebouwd aan een leslokaal voor radiotelegrafisten en drie grote ziekenbarakken. Rond september ’44 werden deze verbouwd en ingericht tot cellen en een onderkomen voor soldaten.

Geschat werd dat op de Oxerhof totaal zo’n drie- tot vierhonderd mensen gevangen hebben gezeten. Ab-wehr, SS, SD en hun Nederlandse trawanten bewaakten het gebied destijds streng, waardoor ontsnappen voor de gevangenen vrijwel onmogelijk was. De dagen doorbrengen in een donkere cel, leven op water en brood en praten met medegevangenen werd flink afgestraft. Al met al vreselijke omstandigheden.

Op 5 april ’45, een dag voordat het Canadese bataljon ‘The Royal Winnipeg Rifles’ de omgeving van Oxe zou bevrijden, werden nog tien mensen op wrede manier ‘umgelegt’. Met name vanwege deze, maar ook alle andere gruwelijke daden op het grondgebied van de Oxerhof, is op 4 mei 1991 op het Landgoed Oxerhof een oorlogsmonument geplaatst.

Ook bewoners van de buurtschap Oxe hebben het nodige meegemaakt in deze oorlogsperiode. Op verschillende boerderijen mochten Joden onderduiken, dit met gevaar voor eigen leven van de boeren. Voedsel werd vervoerd naar plekken waar het nodig was, er werd gezwegen als dat levens kon redden en er werd kleding verstrekt in barre tijden. Vanaf de Snippeling in Deventer zijn destijds meerdere gezinnen geholpen. Als dank daarvoor werd er in april ’45 tegenover de weg richting Landgoed Oxerhof een bankje geschonken met inschrift: Snippeling dankt Oxe.

Meer informatie: www.colmschate.info/targets/buurtschappen/intro_oxe.php en http://grootcolmschate.nl/pag_tweede_wereldoorlog_oxerhof.php