Boekbinder Jan Boersma repareert oude kinderboeken


BATHMEN – Twee dagdelen in de week werkt boekbinder Jan Boersma in Bibliotheek Deventer met veel liefde en toewijding aan het repareren van kapotte kinderboeken. Boeken met een verhaal en emotionele waarde voor de eigenaars. Bij voldoende belangstelling komt Jan Boersma langs in Bibliotheek Bathmen om oude kinderboeken te beoordelen.

Lees verder

Oud ijzer en oud papieractie Loo

LOO – De oud papier en oud ijzeractie, georganiseerd door de Oranje Commissie Loo en de Ouderraad van de Looschool, staat gepland voor aanstaande zaterdag 5 november.
Op de parkeerplaats van zwembad de Looërmark, Oudendijk 6, staan containers waar men het papier en ijzer in kan deponeren. De opbrengst komt ten goede aan de Oranje Commissie Loo en de Looschool. De inwoners van Loo en omstreken worden verzocht het oud papier en oud ijzer te brengen. Iedere eerste zaterdag van de maand staat er daarnaast nog een papiercontainer op de parkeerplaats van het zwembad waar men het papier in kan doen.

Kàànt in de warre

Ie snapt er toch niks van. De kômmende wekke tikke wiej november an. Mà zô gauw àj’ noar buut’n lôôpt, oavervölt oe een vuurjoarsgeveul. Het is moesstille op diss’n zundagmänn’n. Hèèl in de veert’n wördt die röste verstoord duur het eeuwige geluud van de A1. De zunne steet hôôge an de lôch en de temperatuur’n lôôpt à wier noar de twintig groad’n. Woe zo harfs, het grös greuit nog alle kàànt’n op. Toch maakt ôônz’n ôôld’n eek’n zich op vuur de winter.

Lees verder

Bommen Berend in Bathmen

BATHMEN – Volle bak in Cultuurhuus Bathmen tijdens ‘De Bommen Berend Show’ van erfgoedorganisatie Deventer Verhaal en de IJsselacademie. Een intiem solo-optreden van Hendrik Jan Bökkers, een quiz en diverse presentaties over het Rampjaar 1672 stonden op het menu.

Afgelopen week kwamen ruim honderdzestig bezoekers af op de themashow die geheel in het teken stond van het Rampjaar 1672 en de Münsterse krijgsheer ‘Bommen Berend’. Twee lezingen, een uitdagende quiz en een solo-optreden van zanger en gitarist Hendrik Jan Bökkers waren de ingrediënten van een volmaakte avond vol geschiedenis.

Podcast
Bökkers verwierf met name in het oosten van het land faam als gitarist van Jovink en de Voederbietels. Sinds 2007 tourt hij met zijn eigen band Bökkers door heel Nederland. Speciaal voor de podcast ‘Bommen Berend in Overijssel’ van de IJsselacademie schreef Bökkers de iconische titelsong waarbij hij zich liet inspireren door de vele scheldnamen voor de Münsterse bisschop.

Rampjaar in Deventer
“Dit jaar herdenkt Nederland op grote schaal het Rampjaar. De Nederlandse Republiek was in het voorjaar van 1672 in oorlog met maar liefst vier vijanden tegelijk: Engeland, Frankrijk en de Duitse bisdommen Keulen en Munster. De vorst-bisschop van Münster, Bernard von Galen alias ‘Bommen Berend’ veroverde in een maand heel Overijssel” vertelt Eelco Versteeg van Deventer Verhaal.

“Om aandacht te vragen voor het leed dat de bevolking destijds heeft moeten ondergaan, hebben we samen met onze collega’s van de IJsselacademie een avond rondom deze krijgsheer georganiseerd. Het Cultuurhuus in Bathmen is een perfecte plek om dat bijzondere, maar voor die tijd ook onrustbarende verhaal te presenteren.

Daarnaast staat in Museum De Waag tot en met 27 november de tentoonstelling ‘Het verraad van Deventer. Rampjaar 1672’ geprogrammeerd. In het museum kan je de belegering en overgave van de stad vanuit verschillende perspectieven beleven en zelf oordelen of Deventer zich tot het uiterste had moeten verdedigen of er verstandig aan deed de stad over te geven” vervolgt Versteeg. Op de website van Deventer Verhaal is een foto- en sfeerverslag van de show te vinden.

FOTO: VIORICA CERRNICA

Hoe wil jij wonen in Bathmen? Denk mee tijdens het dorpsatelier

Donderdag 17 november organiseert de gemeente Deventer samen met bureau RUIMTEVOLK een tweede dorpsatelier. Doel van deze bijeenkomst is om samen met inwoners van Bathmen een concept voor het gebiedsperspectief te bespreken. De avond heeft wederom een interactief karakter: in kleine groepen gaan we aan de slag. Op basis van de opbrengst uit dit dorpsatelier wordt het gebiedsperspectief aangescherpt en wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad.

Programma
Uit het eerste dorpsatelier, dat op 5 oktober plaatsvond, bleek dat locaties 1 t/m 4 als meest kansrijk naar voren komen. Ook werd deze avond duidelijk dat er meerdere locaties nodig zijn om aan de opgave uit de Routekaart Bathmen te voldoen. Die opgave gaat over het geleidelijk toevoegen van ca. 650 woningen vóór 2035 voor met name starters en senioren.

Om nu een vervolgstap te zetten, wordt een eerste ruimtelijke visie voor locaties 1 t/m 4 gepresenteerd. Daarbij gaan we in op het landschappelijk raamwerk, hoofdinfrastructuur en een palet aan woonsferen.

Aanmelden
De avond vindt plaats op donderdag 17 november in de Dorpskerk van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur). Wij werken voor een goede voorbereiding met aanmeldingen. Het aanmeldformulier vindt u op www.deventer.nl/informatiebijeenkomstbathmen, dat op 13 november wordt gesloten. Deel deze uitnodiging vooral met uw kind(eren) en andere bekenden die als starter(s) geïnteresseerd is/zijn om in Bathmen te gaan wonen.

Achtergrond
Om Bathmen zowel nu als in de toekomst vitaal te houden, is er voor en door het dorp een Dorpsvisie 2020-2025 opgesteld. Daarin komt de wens naar voren om voorzieningen, werkgelegenheid en onderwijs voor Bathmen op peil te houden. Daarvoor is een geleidelijke groei nodig.

De gemeenteraad heeft eind vorig jaar de routekaart voor Bathmen vastgesteld. Daarin zijn 6 locaties aangewezen, die mogelijk geschikt zijn voor woningbouwontwikkeling. Daarbij wordt er ingezet op woningen voor jongeren, ouderen en een klein deel voor gezinnen. De uitkomst van dit traject levert een gebiedsperspectief op, een visie op hoofdlijnen over de woningbouwontwikkeling van deze locaties en het dorp als geheel.

Meer informatie
Op de website http://www.deventer.nl/wonenbathmen vindt u alle informatie over dit project.

De beste Hazes hits meezingen bij Boode

BATHMEN – Zaterdag 5 november is het zover! De ultieme Andre Hazes tribute show LIVE bij Boode in Bathmen. Geen enkele Nederlandse zanger is jaren na zijn dood nog steeds zo immens populair als Andre Hazes. Iedereen kent zijn hits: ‘Een beetje verliefd’, ‘De vlieger’, ‘Zij gelooft in mij’, ‘Ik leef mijn leven’, ‘Bloed zweet en tranen’ en al die andere grote hits. Met tien nummers in de Top 2000 en meer dan 67 keer in de hitlijsten kunnen we niet om de beste Nederlandse volkszanger aller tijden heen.

Lees verder

Margriet Bolding, cabaretière en psycholoog, komt Bathmen een spiegel voorhouden


Door Evert van de Weg

BATHMEN – Je zou Margriet Bolding, geboren en getogen in Amersfoort, heel goed een duizendpoot kunnen noemen, als je haar CV leest. Het eropuit gaan voor onderzoek zat er al vroeg in, want de annalen vermelden dat ze al van huis wegliep toen ze drie jaar oud was. Ze ging in Groningen psychologie studeren en na haar studie verkende ze diverse loopbaanrichtingen waarin ze haar studie kon toepassen. Zo werkte ze bij de provincie Groningen en een bureau op het gebied van personeelsmanagement. Maar het bloed kroop ondertussen waar het niet gaan kon en al toen ze 22 jaar was won ze de Persoonlijkheidsprijs op het Groninger Cabaret Festival. Jarenlang maakte ze daarna cabaret op maat voor bedrijven en instellingen. Ondertussen moest er wel genoeg brood op de plank komen en dus begon ze in 2006 een eigen bureau waarmee ze trainingen geeft en coachingstrajecten binnen bedrijven begeleidt.

Lees verder

Zie bint er maar drok met

Ofgeloopen wekke zag ie de jongens en meiden drok in de weer met het ophalen van al die spullen veur de boeldag. Het is machtig mooi um te zeen det die jonge gasten doar ieder joar weer tied in wilt stekken um, met de opbrengst van al det gezwoeg, verenigingen en instellingen in ons darp, een extra ondersteuning te geven.

Lees verder

Jaarlijkse bazaar in Okkenbroek

OKKENBROEK – Op woensdag 2 november 2022 houdt de Bazaarcommissie wederom de jaarlijkse bazaar voor jong en oud in Dorpshuis ‘Ons Centrum’..
Voor de kinderen staan er ‘s middags weer diverse spelletjes op het programma. Ouderen kunnen deelnemen aan allerlei aciviteiten onder het genot van koffie met cake of appeltaart. Het ‘Rad van Avontuur’ zorgt ‘s avonds natuurlijk weer voor de nodige hilariteit en gezelligheid.
De opbrengst komt ten goede aan de verenigingen in het dorp die een financieel steuntje kunnen gebruiken.
Iedereen is van harte welkom vanaf 14.00 uur en ‘s avonds vanaf 20.00 uur.