Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Dit nôôit wier

Èèm’n der tuss’nuut, weg uut de sluur van alledag en dan kômt de bericht’n binn’n. Het zal toch neet woar weer. De warkelijkhèid is nog arger. Zô mar uut het niks, jonge lèu of emaakt, de beeld’n bint onbeschriefelijk. Het is nog mar het begin van alle ellende. As duur ne bieje stökk’n wördt Israel wakker.

Lees verder

Uitreiking cheques goede doelen door Wereldwinkel Bathmen


Bathmen – Wereldwinkel Bathmen schenkt regelmatig aan goede doelen welke passen bij haar doelstelling. Dankzij uw aankopen ontvingen ook dit jaar vier goede doelen weer een mooie donatie.
De Rob Foundation is vooral actief op lokaal niveau rondom Mukono Uganda. Via outreaches bezoeken zij dorpen en medische posten om voorlichting en goede medische zorg te geven aan de bevolking. Zij gebruiken de donatie voor de aanschaf van therapeutische voeding, voeding die doorlopend nodig is maar niet altijd beschikbaar, om ondervoeding bij kinderen te voorkomen.

Lees verder

Debby Petter (ja, die van Youp van ’t Hek…) komt 23 oktober naar Bathmen

Debby Petter. Foto: Bob Bronshoff

Door Evert van de Weg

Bathmen – Debby Petter is bekend geworden van optredens op radio en TV, maar ook als vrouw van Youp van ’t Hek. Ze kende Youp al vanaf de middelbare school in de jaren ’70, trad een paar jaar samen met hem op in cabaretgroep Nar, maar vertrok daarna naar Parijs en ging haar eigen weg. Veel later kwamen ze elkaar weer tegen en trouwden. Hun carrières waren daarna heel verschillend.

Lees verder

Zô as de wind wèèit

Politiek, het blif moeilijk te begriep’n. De man die het zôgenaamd nog een betje opnam vuur de boer’n, blik noe in één kèèr nog arger te wèèr, dan de nieje vuurtrekker van de PvdA/Greun Links. Hij hef zich compleet uut ’n noad mönn’n lull’n, um det baantje van Euro commissaris te krieg’n. En dan die stemming, ie snapt er niks van. In Uuropa stemt de PvdA teeg’n en Greun Links vuur. Gôôit mar in ’n emmer. Het is vuur de gewoone man neet meer te volg’n woet ze met gangs bint. Zie proat en zie proat en zie lult en doar verààndert niks. De vrèimd’n blieft binn’nstroom’n en wiej wèèt biej lange noa neet woet ze àmoa möt bliem’n. Doar zal wat mönn’n gebuur’n, ôk al is det dan misschien vuur Uuropa neet welgevallig. De voes zal ne kèèr op toafel mönn’n. Loaw we hopp’n daw we noa de verkiezing ne regering en ne leider kriegt, diet wà duurtast. Het is vuur de gewoone man neet langer te hard’n. Het geeld vlug oe uut de knippe. Vuurdet de moand umme is, möt er à verschèid’n lèu op een heultje biet’n. Tut hier en neet veerder! Bedaart oe, bedaart oe, heur ‘k oe zegg’n en zô is ’t ôk wà wier. Wiej hebt er nog gen las van det oe de kôgels um de pette hen vleegt, alhoewà, al die anslaag’n in t West’n. Wiej wordt nog neet verjag van ôônze stèè, mà kiek is noar de Armeniërs, een paar uur vleeg’n hier vedan. Oaveral is ter onröste, zelfs voetbalwedstried’n verlôôpt neet meer zôônder trammelant. Woer möt het toch hen met dit aardbölleke. Binn’nkort magge wiej stemm’n en astebleef doot det. Loat Den Haag wèèt’n waw we met mekaar wilt. Loat Den Haag eindelijk is een betje duurtast’n, ààns goaw we met mekaa, met of zôônder stikstof en klimaatopwarming noar de Filistijn’n. Wiej mèèns’n bint passàànt’n, mar ôôns aardbölleke drèèit ech wà vedan.