Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Persberichten

U kunt uw persberichten en foto’s sturen naar:

redactie@bathmensekrant.nl

Kopij voor de eerstvolgende krant dient vóór zaterdag 20.00 uur naar de redactie gemaild te zijn. Persberichten en foto’s die naar ons opgestuurd of gemaild worden, worden geacht vrij te zijn van rechten.

Aanleveren teksten
bestandsformaat:

 • Microsoft Word DOC, RTF*
 • Andere tekstverwerkers TXT, RTF*

Tekstbestanden opgemaakt in Word e.d. als ‘platte tekst’ aanleveren in TXT of RTF formaat. Dus zonder ingevoegde afbeeldingen of foto’s, speciale tekens of lettertypes. Gebruik geen kaders, onnodige tabs, spaties en returns. Lever afbeeldingen los bij volgens onderstaande specificaties.

* RTF bestanden hebben onze voorkeur.

Aanleveren beeldmateriaal

 • Kleur of grijswaarden foto’s/scans als TIF, EPS
 • Resolutie minimaal 300 dpi op 100%
 • Zwart/wit (lijnwerk) afbeeldingen als TIF
 • Resolutie minimaal 600 dpi op 100%
 • Digitale camera foto’s opslaan als TIF of JPG met maximale kwaliteit (dus minimale compressie)
 • Bij voorkeur gemaakt met een 3 megapixel camera of beter.
 • Afbeeldingen gedownload van internet zijn niet geschikt voor plaatsing in de krant, gebruik van
 • dit soort bestanden geeft een zeer onscherp eindresultaat.
 • Gebruik hiervan geschied op eigen risico.

Ingezonden brieven

Publicatie van een ingezonden brief betekent niet dat de redactie het eens hoeft te zijn met de gegeven mening. Tevens behoudt zij zich het recht voor brieven in te korten. Alleen brieven met bij de redactie bekende naam komen voor plaatsing in aanmerking (als de beschikbare ruimte dat toelaat). Brieven die naar het oordeel van de redactie, kwetsend of beledigend zijn voor individuen of groeperingen komen niet voor plaatsing in aanmerking.

Geen garantie voor plaatsing

Inzenden van een persbericht betekent niet dat het bericht automatisch wordt geplaatst. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare redactionele ruimte in de betreffende week. De redactie maakt de afweging welke berichten wel of niet worden geplaatst.

 

LET OP

Voor de krantuitgave geldt het volgende: persberichten betreffende ledenwerving,  ledenvergaderingen, cursussen, clinics, werving voor deelname aan toernooien/competities/wedstrijden (waarvoor inschrijfgeld wordt gevraagd), lessen, workshops, filmvoorstellingen, concerten, bedrijfspromotie, bedrijfsovernames, boekpromotie of promotie anderszins, sponsoring van verenigingen door bedrijven die niet in de Bathmense Krant | De Gids adverteren of andere (commerciële) activiteiten waar een geldelijke tegenprestatie tegenover staat, zullen we in principe niet opnemen op onze redactionele pagina’s. De redactie schaart zulke berichten onder commerciële kopij en zal derhalve niet worden geplaatst.

Uiteraard is het wel mogelijk uw bericht als advertentie (eventueel in de vorm van een advertorial) op te nemen. Ook de combinatie persbericht/advertentie behoort dan tot de mogelijkheden. De Bathmense Krant | De Gids ontleent haar bestaansrecht enkel en alleen aan de plaatsingen van advertenties.

Meer informatie over advertentiemogelijkheden? Mail naar advertentie@bathmensekrant.nl