Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Café Doodgewoon

SCHALKHAAR – Op dinsdag 21 maart wordt in Brasserie de Lindeboom, Lindeboomsweg 1a, Café Doodgewoon gehouden. Het thema is: ‘Feiten en fabels over de uitvaart’. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom en staat de koffie en thee klaar.Het regelen van een uitvaart overkomt ons allemaal een keer. De manier waarop dit gebeurt, is belangrijk in het rouwproces; een uitvaart laat vaak een onuitwisbare indruk na.

Aan de hand van foto’s wordt u meegenomen in de vele mogelijkheden. Wat kunt u zelf doen? Wie kunnen er betrokken worden? Het persoonlijke van een uitvaart moet niet gezocht worden in het grote; het zijn vaak juist de kleine dingen die het doen.

Gastspreker is Marinka de Haan, persoonlijk uitvaartbegeleider.

 

Wat is Café Doodgewoon?

Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Salland waar lotgenoten met hun familie en vrienden en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen. Er zijn altijd professionele zorgverleners aanwezig om vragen te beantwoorden. Café ‘Doodgewoon’ wordt vijf keer per jaar gehouden op de derde dinsdag van de maand.

 

Meer informatie

Een ongeneeslijke ziekte verandert het leven van degene die dit treft maar ook het leven van iedereen in de naaste omgeving. Dit brengt niet alleen gevoelens van verslagenheid, angst, boosheid, verdriet en grote onzekerheid met zich mee, maar roept ook veel vragen op. Informatie is hierbij van groot belang. Website: www.pnsalland.nl

Telefoon: 06-22187443

 

Volgende bijeenkomsten in 2017

16 mei: Zorgen voor een ander, hoe doe je dat?

19 september: Je bent meer dan je ziekte.

21 november: Vingerafdruk van verdriet.

 

Café Doodgewoon is een initiatief van Palliatief Netwerk Salland en het Steunpunt Mantelzorg.