Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Café Doodgewoon

SCHALKHAAR – Op dinsdag  15 maart 2016 wordt in Brasserie de Lindeboom een Lindeboomsweg 1a gehouden. Het thema is: Emotionele dilemma’s. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom en staat de koffie en thee klaar.Dinsdagavond 15 maart houdt psycholoog Evelyn Schotborg een inleiding over het thema emotionele dilemma´s. Hierin besteed zij aandacht aan de moeilijke periode die veel ongeneeslijk zieke mensen beleven. Gevoelens als angst en onzekerheid kunnen dan op de voorgrond treden. Ook kunnen dilemma’s spelen zoals: ‘Hoe geef ik boosheid, verdriet en wanhoop een plaats’ of ‘Hoe vertel ik het mijn kinderen/naasten en wat betekent dit voor hen?’ Aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen of met elkaar in gesprek te gaan.

 

Wat is Café Doodgewoon?

Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Salland waar thema’s over palliatieve zorg besproken worden. Het is een trefpunt voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie en vrienden en andere belangstellenden. Er zijn altijd meerdere ervaren hulpverleners aanwezig. Café ‘Doodgewoon’ wordt vijf keer per jaar gehouden op de derde dinsdag van de maand.

Meer informatie: www.pnsalland.nl en tel. 06-22187443.

 

Volgende bijeenkomsten in 2016

– 17 mei : Wel of niet behandelen?

– 20 september: Palliatieve sedatie en euthanasie.

– 15 november: Palliatieve zorg voor ouderen.

Café Doodgewoon is een initiatief van Palliatief Netwerk Salland en het Steunpunt Mantelzorg.