Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Café Doodgewoon

SCHALKHAAR – Op dinsdag 17 januari is er Café Doodgewoon in Brasserie de Lindeboom, Lindeboomsweg 1a. Het thema is: ‘Zorg dichtbij’. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom en staan de koffie en thee klaar.Patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten worden steeds meer betrokken bij het vormgeven van het eigen ziekteproces. Samenwerking met de huisarts en wijkverpleging is dan belangrijk. Wat kunnen zij voor u betekenen in deze moeilijke periode? Is er bijvoorbeeld contact en afstemming met de medisch specialist? Met welke andere disciplines wordt er samengewerkt? De huisarts en de thuiszorg vervullen een belangrijke rol in de realisatie van wensen. Hierover gaan we deze avond met elkaar in gesprek. Er is gelegenheid tot napraten.

Sprekers zijn Anouk Bovenkerk, huisarts en Carolien Jonasse, wijkverpleegkundige. Beiden zijn consulent palliatieve zorg in opleiding.

 

Wat is Café Doodgewoon?

Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Salland waar lotgenoten met hun familie en vrienden en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen. Er zijn altijd professionele zorgverleners aanwezig om vragen te beantwoorden. Café ‘Doodgewoon’ wordt vijf keer per jaar gehouden op de derde dinsdag van de maand.

 

Meer informatie

Een ongeneeslijke ziekte verandert het leven van degene die dit treft maar ook het leven van iedereen in de naaste omgeving. Dit brengt niet alleen gevoelens van verslagenheid, angst, boosheid, verdriet en grote onzekerheid met zich mee, maar roept ook veel vragen op. Informatie is hierbij van groot belang. Website: www.pnsalland.nl

Telefoon: 06-22187443.

 

Programma 2017

17 januari: Zorg dichtbij.

21 maart: Feiten en fabels rondom een uitvaart.

16 mei: Zorgen voor een ander, hoe doe je dat?

19 september: Je bent meer dan je ziekte.

21 november: Vingerafdruk van verdriet.

Café Doodgewoon is een initiatief van Palliatief Netwerk Salland en het Steunpunt Mantelzorg.