Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Informatiebijeenkomst ‘Wonen voor senioren’ in Deventer

SCHALKHAAR – Op dinsdag 26 september verzorgt de Wijkwinkel een informatiebijeenkomst ‘Wonen voor senioren in de gemeente Deventer’. De Wijkwinkel werkt hierbij samen met de Adviesraad Sociaal Domein, de gemeente, sociaal team, Voorlichting- en Adviescommissie Deventer en woningcorporaties. De avond vindt plaats in de Lindeboom (Schalkhaar), aanvang 19.00 uur.Hoe bereid ik me voor op de toekomst, waar kan ik zelfstandig en comfortabel wonen? Zijn er voorzieningen in de buurt? Is mijn inkomen van invloed op de huurprijs? Moeten we ons inschrijven? Deze en andere vragen leven bij veel senioren in Deventer.

 

Programma

Diverse sprekers geven informatie over onder andere woonvisie en -beleid van de gemeente, over regels en procedures, woningaanpassingen, woningaanbod en belangenbehartiging. Ook zijn woningcorporaties en andere aanbieders van woningen aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

De bijeenkomst vindt plaats in de Lindeboom, Lindeboomsweg 1A van 19.00 -21.15 uur en is gratis toegankelijk voor iedereen.

 

Aanmelden

Aanmelden is verplicht en dat kan door het sturen van een e-mail wijkwinkel@obdeventer.nl o.v.v. ‘aanmelden wonen voor senioren’ of telefonisch 0570-675711.