Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Onderzoek naar fusie

SVS Volleybal en DeVolCo ‘88

SCHALKHAAR – De volleybalverenigingen  SVS Volleybal en DeVolCo ’88 onderzoeken de mogelijkheid tot een fusie. Door deze fusie zou de nieuwe club de grootste volleybalvereniging van Nederland worden. De huidige besturen van de beide clubs denken met deze nieuwe vereniging blijvend op niveau te kunnen presteren, meer sponsoren te bereiken, en een sterkere positie te hebben naar partners als de gemeente en de NEVOBO.

Ook gaan zij ervan uit dat de organisatie van de vereniging verbetert, bijvoorbeeld door het optimaliseren van het zaalgebruik, doordat er minder kaderfuncties nodig zijn en er meer vrijwilligers zijn om de club draaiende te houden.

 

Onderzoek

De besturen vragen in juni aan hun leden toestemming om een onderzoek tot een fusie te starten. In dat onderzoek wordt gekeken of het beoogde doel en de voordelen die nu zijn geïnventariseerd reëel zijn. Ook kijkt men naar de risico’s. Vooral het overbruggen van de verschillende culturen van de clubs wordt als risico gezien. De regiomanager van NEVOBO regio Oost fungeert als onafhankelijk adviseur bij het onderzoek. Verschillende werkgroepen bestaande uit leden van de beide clubs werken bepaalde onderwerpen verder uit, bijvoorbeeld Bestuur & Organisatie, Financiën en Technische Zaken.

 

Planning

Beide besturen vragen in hun jaarlijkse ledenvergadering in juni aan hun leden toestemming voor het starten van een onderzoek naar een fusie. Dit onderzoek is naar verwachting eind 2015 klaar. In een extra ledenvergadering in januari 2016 vragen de besturen de leden op basis van het onderzoek te besluiten om al dan niet te fuseren. De mogelijk gefuseerde vereniging start dan in seizoen 2016/2017.