Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Op weg naar een nog sterker Schalkhaar

SCHALKHAAR – Vanaf januari 2017 start, in het kader van het project ‘Sterk Schalkhaar’ het initiatief om meer verbinding te maken tussen bestaande initiatieven, verenigingen en (professionele) organisaties.Door het versterken van de verbindingen en samenwerking in Schalkhaar probeert men een betere match tussen vraag en aanbod te creëren en een nieuwe manier van werken te ontwikkelen, waarbij meer vanuit de wensen van het dorp wordt gehandeld en gedacht. Vanuit die gedachte is er met Schalkhaar Helpt Elkaar een centraal telefoonnummer (06-15334650) gekomen voor alle ondersteuningsvragen in Schalkhaar. Het gaat om informatie of hulp bij alledaagse zaken. Begin januari wordt de vernieuwde huis-aan-huis bewaarkaart van ‘Schalkhaar Helpt Elkaar’ verspreid.

Samenwerking tussen vrijwilligers, organisaties en professionals verlaagt drempels, bevordert toegankelijkheid en leidt tot een optimaal benutten van bestaande voorzieningen, initiatieven en accommodaties in ons dorp. Hoewel er al op verschillende onderdelen afstemming en samenwerking is, is het belangrijk om dit uit te breiden. Want er is nog veel te winnen met samenwerking.

In dit kader zijn er twee dorpsverbinders gevonden die op zoek gaan naar blijvende verbanden en verbindingen tussen de ondersteuningsvrager en vrijwillige en ondersteuningsgevers, verenigingen en instanties in Schalkhaar.

Voor meer informatie kunt u mailen naar she@Schalkhaar.nu of bellen naar Schalkhaar helpt elkaar, 06-15334650.