Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Opening demoveld

Bewust Bodembeheer Salland

SCHALKHAAR – LTO Salland heeft samen met een aantal partners een demoveld aangelegd aan de Oerdijk in Schalkhaar. Hier worden verschillende teelt- en bemestingsmethoden toegepast, om te zien wat het effect hiervan is op de bodem en het gewas. Samen met de partners werkt LTO Salland hiermee aan een nóg duurzamere voedselproductie voor mens en dier. Het demoveld zal op 22 september, om 13.15 uur officieel worden geopend door groep 5 van Basisschool de Vijf-er uit Deventer, Ben Haarman, Regio Voorzitter Oost LTO Noord en Jaap Starkenburg, algemeen directeur Stichting IJssellandschap.De bodem is de belangrijkste basis voor onze voedselproductie. Ze levert gewassen, zoals granen en groentes. Op gronden waar deze gewassen voor humaan voedsel niet kunnen groeien, staan gewassen die door vee kunnen worden omgezet in waardevolle producten, zoals vlees of melk. Logisch dus dat we heel zuinig moeten zijn op deze bodem! Een goede bodem betekent: voldoende organische stof, water en voedingsstoffen, een intensief bodemleven en een goede structuur en doorwortelbaarheid.

Er is al veel aandacht voor nog beter bodembeheer binnen de agrarische sector, bijvoorbeeld binnen projecten zoals de Vruchtbare Kringloop Overijssel. Daarin komt men erachter dat er veel manieren zijn om bodemstructuur, het organische stofgehalte in de bodem en daarmee het opbrengende- en watervasthoudende vermogen te verbeteren. Ook van de biologische landbouw kan veel geleerd worden. LTO Salland vindt het belangrijk om deze kennisuitwisseling te stimuleren, maar ook om dit op een praktische manier te laten zien, gewoon ‘met de poten in de grond’.

Daarom heeft LTO Salland in samenwerking met de Stichting IJssellandschap, Overijssels Particulier Grondbezit, loonbedrijven Tuller uit Bathmen en Markvoort uit Schalkhaar, De Waard Eetbaar Landschap, Bij de Oorsprong en de Provincie Overijssel een demoveld aangelegd aan de Oerdijk in Schalkhaar. Hier worden voor een langere periode – het streven is 6 jaar – diverse proeven gedaan met verschillende vormen van teelt van voedergewassen en bemesting, o.a. met bewerkte en onbewerkte rundveedrijfmest, met en zonder groenbemesters, rotatieteelt met en zonder onderzaai en gebruik van organisch materiaal zoals bokashi. Door de teelt van o.a. maïs is goed te zien welke opbrengstverschillen er zullen zijn op (de lange) termijn en welke effecten de maatregelen hebben op de bodemstructuur en het bodemleven. Ook wordt op het perceel randenbeheer toegepast, met bloemenranden.

Op termijn zal het samenwerkingsverband excursies naar het perceel organiseren voor de leden van LTO Salland, maar ook voor overige geïnteresseerden.

 

Opening proefveld

Het proefveld zal op donderdag 22 september om 13.15 uur officieel geopend worden. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Het proefveld bevindt zich op de hoek van de Oerdijk en Grondhuisweg in Schalkhaar, tussen Oerdijk 89 en 89a.