Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

SHE een begrip in Schalkhaar

Jubileum 5 jaar Schalkhaar Helpt Elkaar

SCHALHAAR – Elke inwoner van Schalkhaar, jong en oud, kan met een hulpvraag bellen naar Schalkhaar Helpt Elkaar, in het vervolg SHE genoemd. Al meer dan 5 jaar bestaat deze vorm van modern Noaberschap en daarom wordt dit op zaterdag 7 juli feestelijk gevierd. Bij de Plus, aan de Pastoorsdijk, zal hieraan van 10.00 tot 14.00 uur aandacht worden besteed. Iedereen is van harte welkom! Tot zo lang de voorraad strekt wordt er getrakteerd op een lekker ijsje en de aandachtkar van SHE ontbreekt natuurlijk niet!SHE beschikt over 45 vrijwilligers, zgn. Goede Buren, die graag wat voor een ander willen doen. Iedereen kan met een hulpvraag bij SHE terecht of het nu gaat om een boodschapje doen, een lamp ophangen, begeleiden naar het ziekenhuis, computerhulp e.d., dat maakt niet uit. Voor hulp en advies kunnen dorpsgenoten bellen met 06-15334650. De dienstdoende ambassadeur zoekt dan een Goede Buur voor de hulpvrager, zodat er hulp kan worden geboden. SHE werkt nauw samen met het Sociale Team, Schalkhaar eet met elkaar en met de Dorpstafel.

Iedereen is dus op zaterdag 7 juli van harte welkom om het 5 jarig jubileum mee te beleven, samen met de ambassadeurs van SHE en een aantal Goede Buren.