Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Dorpsagenda

BATHMEN – Henk Nikkels pleit voor een treinstation in Bathmen. Wie nog meer?Geboren, getogen en zeer betrokken Battummer Henk Nikkels ziet volop kansen voor een vitaal en toekomstbestendig Bathmen. Als lid van het projectteam Dorpsagenda ziet hij een prachtige kans om in Bathmen ‘de neuzen’ dezelfde kant op te krijgen en samen de kansen te benutten. Dat je hiervoor lange adem nodig hebt, beseft hij.

Henk Nikkels: “Jullie hebben toch prima voor elkaar in Bathmen”, zeggen mensen uit kleinere buurtdorpen om ons heen. “Er is altijd wat te doen bij jullie!”

“Ja, dat is zo, maar ook wij moeten niet indutten en alle voorspellingen over de ontwikkeling van kleine kernen maar ons heen laten komen. We praten veel over wat wel of niet zou kunnen of moeten om Bathmen leefbaar te houden, maar doen te weinig. Dat ergert me. We zullen meer initiatief moeten tonen in plaats van alleen reageren op ontwikkelingen”.

De gemeente stimuleert de totstandkoming van de Dorpsagenda. Feitelijk is dat een verzameling thema’s waaraan Bathmen de komende jaren wil werken om op lange termijn vitaal en toekomstbestendig te blijven. Het Projectteam kiest voor een kwalitatieve stap-voor-stap werkwijze om brede betrokkenheid te bereiken onder het motto: Bathmen Beter Best.

Henk Nikkels: ,,Dus niet snel even een thema benoemen en diegenen die zich het eerst melden belasten met de taak er iets van te maken. Nee, eerst draagvlak creëren voor een thema. Zodat je met een grotere groep gelijkgestemden sterk kunt optreden, en het werk wat er voor gedaan moet worden kunt delen, zodat het ook leuk en behapbaar blijft. ”

Het projectteam Dorpsagenda zal daarom steeds de thema’s blijven aansnijden totdat deze volwassen zijn en er een brede werkgroep gevormd kan worden die er mee aan de aan de slag kan.

Als je gelooft in mogelijkheden, kom dan ook op woensdag 15 november om 20.00 uur naar Cultuurhuus Braakhekke voor meer informatie over de werkwijze van de projectgroep en de eerste themabesprekingen over:

 

• Hoe houden we het dorp bruisend voor meer toeristen naar ons mooie dorp?

• Hoe gaan we zorgen voor aanpassingen van de sportfaciliteiten, vooral voor de sporthal?

• Hoe zorgen we er voor dat er voldoende ruimte blijft voor starters in het dorp?

• Hoe krijgen we een treinstation terug in ons dorp?

• Hoe zorgen we ervoor dat we de Brink in Bathmen nog meer kunnen benutten?

Henk Nikkels: ,,Inderdaad, het treinstation is mijn ding. Het kan in mijn optiek niet zo zijn dat de trein Bathmen links (of rechts) laat liggen en net doet alsof het niet bestaat. Denk met me mee over de voordelen en geloof in mogelijkheden. Op15 november wil ik graag met u over dit thema praten.”

Volgende week op deze plek een interview met Chiel in ’t Hof over de (on)mogelijkheden voor starters op de woningmarkt in Bathmen.

Bathmen Beter Best.