Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Bathmennaar John Rietman met pensioen

BATHMENAAR John Rietman

BATHMEN – Op vrijdag 23 oktober heeft John Rietman afscheid genomen na 44 jaar te hebben gewerkt bij het Ministerie van Defensie, locatie magazijnencomplex Bathmen.

Als administratief medewerker was hij werkzaam op de bedrijfsadministratie van het Defensie Brand & Bedrijfsstoffen Bedrijf.

Tijdens zijn afscheidsreceptie werd hij toegesproken door de huidige commandant Lkol. Arjan Wassink. John werd bedankt om zijn inzet en collegialiteit tijdens zijn loopbaan, ook werd aandacht besteed aan zijn voetbalkwaliteiten in zijn jeugdjaren als voetballer van ABS. Het was een weerzien met veel oud collega’s en bekenden waar hij jaren mee heeft samen gewerkt. Onder het genot van een hapje en een drankje werden veel oude herinneringen opgehaald.

Vele cadeaus en bloemen werden in ontvangst genomen. De gezellige receptie met zijn aanwezige familie, kinderen en kleinkinderen en aanwezige personeel werd daarna afgesloten.