Bathmensekrant.nl is een uitgave van Artzet Media en heeft als doelstelling het dagelijks nieuws uit het verspreidingsgebied van de Bathmense Krant te brengen in de vorm van een online krant.

Belang van de landbouw onverminderd groot!

TWELLO, HENGELO GLD. – Veel boeren ervaren de laatste tijd ‘maatschappelijke weerstand’. Ze hebben het gevoel dat ze overal de schuld van krijgen: te veel CO2-uitstoot, te veel mest, te weinig dierwelzijn, zelfs het waterverbruik is te hoog. Maar de feiten zijn anders: naast het feit dat de landbouw CO2 uitstoot, legt de landbouw (grasland/maïsland) ook veel CO2 vast. Het aantal runderen daalt. Het waterverbruik per kilo vlees is in Nederland ongeveer de helft van die in andere landen en het dierwelzijn staat in Nederland op een hoger peil dan (bijna overal) elders in de wereld. Bovendien is de agrarische sector een belangrijke kurk waarop onze nationale economie drijft.Een aantal cijfers op een rij: er zijn in Nederland ca. 56.000 primaire landbouwbedrijven. Deze zorgen voor 265.000 arbeidsplaatsen. Te denken valt aan veevoerleveranciers, slachterijen, mechanisatiebedrijven, dierenartsen, loonwerkers, accountantskantoren, banken en de transportsector.

In 2018 is voor een bedrag van 90 miljard euro geëxporteerd aan landbouwgoederen. (Cijfers WUR en CBS). Als de import hierop in mindering wordt gebracht dan blijkt dat Nederland hieraan bijna 45 miljard euro verdiende! Opvallend is dat bloemen en planten het grootste aandeel hebben in de export, gevolgd door melk en zuivel, vlees en groenten. Daarna komen nog bereidingen van graan, dranken, veevoer, fruit, export levend vee, vis, landbouwmachines, etc. Duitsland en België zijn onze voornaamste afnemers.

In de ranglijst van landbouwexporteurs neemt Nederland een tweede plaats in na de Verenigde Staten, maar voor Duitsland, Brazilië en China.

Veel boeren ervaren maatschappelijke druk van buitenaf. Maar deze fraaie cijfers maken dat boeren trots kunnen zijn op wat zij betekenen voor de economie. Niet iedere individuele landbouwer leidt een zorgeloos bestaan, wél is duidelijk dat de landbouw als sector springlevend is!

 

Advieskracht

Door de schaalvergroting en de nog steeds toenemende regeldruk, is de adviesbehoefte voor de agrarische bedrijven groot. Boschland accountants en adviseurs, met vestigingen in Twello, Hengelo Gld., Ede, Lienden en Roermond onderkent dit. Zij investeert in kennis en ervaring.

Voor deskundig advies of een vrijblijvend gesprek neem contact op met Boschland. Per mail teamfoodenagri@boschland.nl of telefonisch 0575- 461391

Herman Vrielink,

bedrijfsadviseur.