Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Bericht van de Oranjecommissie Bathmen

Bathmen, 23 maart 2020

Dorpsgenoten,

Vanavond namen wij kennis van de verlengde en aangescherpte maatregelen van de Rijksoverheid inzake het Covid-19 virus.

Deze maatregelen treffen het programma in het kader van 75 jaar Vrijheid hard, alsmede Koningsdag.

Dit betekent:

4 mei

De herdenking op 4 mei, zoals wij in Bathmen deze kennen, gaat niet door.
De vlaggen bij de monumenten aan de Dorpsstraat zullen halfstok worden gehangen door een delegatie van de Stichting Oranjecommissie Bathmen en Oranjecommissie Loo. Tevens worden er bloemen gelegd bij de graven op de oude begraafplaats aan de Deventerweg en bij de monumenten aan de Dorpsstraat door deze delegatie.
Dit zal plaatsvinden voor 20 uur zodat de delegatie thuis de twee minuten stilte in acht kan nemen.

Wilt u zelf bloemen leggen op de begraafplaats of bij de monumenten dan vragen wij u dit te doen na 20 uur. Neem hierbij de geldende regels in acht! Niet met meer dan 3 personen en houdt minimaal 1,5 meter afstand. Ziet u dat er al andere dorpsgenoten zijn, geef elkaar de ruimte!

5 mei

Alle activiteiten op 5 mei worden geannuleerd!
Ook op deze dag zal een kleine delegatie de vlaggen hijssen bij de monumenten aan de Dorpsstraat.

Daarbij de oproep aan u allen om thuis ook te vlaggen op 4 en 5 mei volgens het vlagprotocol.

Koningsdag

Ook Koningsdag zal dit jaar geen doorgang vinden, wij als Stichting Oranjecommissie Bathmen zullen binnen kort (online) overleggen hoe wij samen met u als dorpsgenoot toch nog een feestelijk tintje kunnen geven aan deze dag.
De uitkomst van dit overleg zullen wij via onze website en Facebookpagina communiceren.

Daarnaast wil ik via deze weg allen die betrokken waren bij de organisatie van de activiteiten rondom 75 jaar Vrijheid in Bathmen bedanken voor hun fantastische inzet!
Door jullie inzet hebben wij als klein dorp laten zien dat je ontzettend groot kunt zijn.

Bovenstaande annuleringen komen bovenop de reeds geannuleerde activiteiten op 3,4,5 en 8 april. Het overzicht hiervan vindt u op onze website.
De komende tijd zullen wij met alle partijen overleggen of sommige activiteiten op een later moment plaats kunnen vinden.

Namens de Stichting Oranjecommissie Bathmen,

Christiaan van den Noort

Voorzitter