Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Commissaris van de Koning roept Overijssel op te gaan stemmen

Provinciale Statenverkiezingen 2015 “JIJ Kiest!”

OVERIJSSEL – Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten heeft vandaag via een persoonlijke mail honderden Overijsselse organisaties gevraagd hun achterban op te roepen om te gaan stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart.

“Mobiliseer uw achterban!” aldus de Commissaris in haar mail. “Het nemen van goede beslissingen in een gezonde samenleving vraagt immers om brede betrokkenheid onder de bevolking. Daarom vind ik het van groot belang de inwoners van Overijssel te wijzen op het directe verband tussen de gang naar de stembus en de politieke keuzes die de komende vier jaar worden gemaakt! Ik wil uw organisatie vragen om daar aan bij te dragen”.

In de mail worden de organisaties campagnemiddelen aangeboden om hun achterban te bereiken. Organisaties, clubs, verenigingen, koepelorganisaties en maatschappelijke instellingen kunnen onder andere posters, nieuwsbrieven en online banners gebruiken om hun achterban te activeren. Het materiaal verschijnt in acht verschillende varianten op basis van de kerntaken van de provincie. Belangrijke thema’s waar iedere inwoner mee te maken heeft en waar de kiezers invloed op kunnen uitoefenen. Door te stemmen beïnvloed je namelijk waar een nieuw provinciebestuur de komende vier jaar in investeert – verdeeld over onderstaande acht thema’s. Jij kiest!

– Aantrekkelijk wonen

– Landelijk gebied

– Cultuur

– Actieve samenleving

– Milieu en nieuwe energie

– Veilig en vlot vervoer

– Goed Overijssels bestuur

– Economie en banen

Organisaties kunnen kiezen uit de voor hen belangrijke thema’s en daarvoor campagnemateriaal bestellen. De teksten luiden: “Investeert een nieuw provinciebestuur voldoende in …. ? [1 van de 8 thema’s]? Jij kiest!”

Het materiaal is kosteloos te downloaden via de link: www.overijsselkiest.nl/download. Er zijn 8 versies beschikbaar voor de bovengenoemde thema’s. Advies is dat organisaties gebruik maken van het thema dat het best bij hun organisatie past.

Aanstaande woensdag (18 februari) wordt om 19.00 uur in het provinciehuis de aftrap gegeven voor de Statenverkiezingen. Alle deelnemende partijen presenteren zich dan. Tegelijkertijd wordt de Overijsselse Stemwijzer geïntroduceerd.