Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Extern Salderen van stikstof in Overijssel mogelijk vanaf 15 oktober 2020 voor agrarische ondernemers

Bathmen – Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten extern salderen en verleasen van stikstofruimte van veehouderijen met stikstofrechten mogelijk te maken. Dit vergroot de mogelijkheden om vergunningen te verlenen, zonder dat dit leidt tot een toename van de stikstofdepositie in Overijssel. Extern salderen is voor agrarische ondernemers die Natuurvergunningsaanvragen hebben lopen bij de provincie, een van de weinige mogelijkheden om een vergunning te krijgen.

Extern salderen houdt in dat landbouwbedrijven in hun aanvraag voor een natuurvergunning gebruik mogen maken van (een deel van) de stikstofruimte van een ander bedrijf. Het is mogelijk de stikstofruimte van een ander bedrijf gedeeltelijk of geheel over te nemen. Ook is het mogelijk tijdelijk gebruik te maken van de stikstofruimte van een ander bedrijf (verleasen). Dit laatste kan bijvoorbeeld passend zijn als er maar tijdelijk stikstofruimte nodig is, bijvoorbeeld voor de duur van een bouwproject.

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat extern salderen en verleasen vanaf 15 oktober mogelijk is. Gemeenten, omgevingsdiensten, adviseurs en initiatiefnemers worden geïnformeerd over het besluit van de Gedeputeerde Staten.

André Olden van Olden Makelaars begeleidt als makelaar en vastgoedadviseur al meer dan 25 jaar ondernemers bij hun keuzes, en zo ook binnenkort bij de verkoop- en aankoop bemiddeling van stikstofrechten (ammoniakrechten). Ondernemers die voor hun Natuurvergunning nog ammoniakrechten nodig hebben voor (toekomstige) uitbreidingen kunnen zich melden bij Olden Makelaars. Ondernemers die ammoniakrechten over hebben of hun bedrijf willen beëindigen kunnen eveneens contact opnemen met Olden Makelaars.

Het overdragen van rechten tussen partijen is specialisten werk van enerzijds NVM-makelaars die met waterdichte juridische koopovereenkomsten de afspraken over de koopsom, te verkopen kilogrammen en geld vrijgave na levering goed vastleggen. En anderzijds specialisten op het gebied van milieuvergunningen die op basis van een vergunningsscan kan bepalen wat een verkoper kan verkopen en een koper juist nodig heeft.

Immers de verkoper van stikstofruimte (ammoniak) kan niet de volledige hoeveelheid stikstofruimte verkopen/verleasen. Er wordt bij een overdracht 30% gekort, waardoor 70% bij de koper/leaser wordt bijgeschreven. Het vervallen deel (30%) komt ten goede aan de daling van de stikstofneerslag op de natuur. Omdat het bijschrijven/levering van de aangekochte kilogrammen pas na een onherroepelijke vergunning van de uitbreiding plaatsvindt, kan dat soms wel 1-2 jaar duren door eventuele bezwarentermijnen. Dan kan ook pas de koopsom worden overgemaakt dus zijn goede koopovereenkomsten en het gebruik van een derdenrekening van groot belang.

Wilt u meer weten wat de verkoop of aankoop van stikstofrechten (ammoniak)? Bel voor een vrijblijvend gesprek met André Olden, 06 – 11 60 87 14 of stuur een email naar: andre@oldenmakelaars.nl.