Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Joop Blaauw Ridder in de

Orde van Oranje-Nassau

Blauw

DEVENTER – Bij Koninklijk Besluit is de heer Joop Blaauw benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Andries Heidema reikte, namens Zijne Majesteit de Koning, de onderscheidingstekens uit.

De heer Blaauw heeft zich als huisarts sterk gemaakt voor de verbinding met de huisartsenopleiding en de vereniging van huisartsopleiders LHOV, waar hij al vele jaren een bestuursfunctie vervult. Hij is een wijze, constructieve en verbindende bestuurder met grote maatschappelijk betrokkenheid. Als huisarts legde hij verbinding tussen de somatische en de geestelijke gezondheidszorg. Met zijn positief kritische houding leverde hij een belangrijke bijdrage aan de opzet van de gezamenlijke crisisdienst en het verbeteren van de verhoudingen tussen de RIAGG en de huisartsen in het algemeen. Hij leverde een belangrijke ontwikkeling aan het vak als innovatieve voorloper, die met hart en ziel ging voor het belang van zijn patiënt. Door zijn tomeloze inzet voor de huisartsenzorg in Nederland is hij daarin onderscheidend van de rest. Hij deed dit met ‘ouderwets’ idealisme. In een tijd dat de gezondheidszorg steeds meer wordt bepaald door economische krachten, is de gepassioneerde huisarts pur sang Blaauw een verademing.

Blaauw was een van de initiatiefnemers van de Zorggroep in deze regio, voor de gespecialiseerde zorg op het gebied van diabetes, COPD/Astma en de GGZ-zorg. Dankzij de heer Blaauw floreert deze regio op huisartsengebied. Hij heeft een actieve bijdrage geleverd aan communicatie tussen de beroepsgroep, de universitaire opleidingsinstituten en de huisartsopleiders.

Zijn grote ervaring als huisarts en bestuurder, zijn gedrevenheid en zijn inzet voor een goede aansluiting tussen opleiding en praktijk worden zeer gewaardeerd. De heer Blaauw heeft zich ingespannen om de door zorgverleners vrijwillig verzamelde gegevens, in te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van de zorg. Niet alleen in de primaire zorg wordt in de perinatale zorg samengewerkt, maar sinds ruim tien jaar ook in registratie. De heer Blaauw is initiatiefnemer richtte de Stichting Accent op ter bevordering van de samenwerking tussen eerste lijn (huisartsen) en tweede lijn (specialisten) in de Stedendriehoek. Hij was sindsdien lid van het bestuur en al lange tijd voorzitter.

Joop Blaauw is een van de weinige huisartsen in Nederland die nog verloskunde in zijn pakket heeft. Zij zijn verenigd in de VVAH. Tijdens de bestuursperiode van Blaauw is een goede samenwerking gegroeid met de KNOV (vereniging van verloskundigen). Hij was lid van de Landelijke Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte 2008-2009 en sinds 2012 bestuurslid van stichting Perinatale Audit Nederland. Hij heeft zich bijzonder veel ingezet voor de eerstelijns verloskundige zorg en het belang van de inbreng van de huisarts hierbij. In 2004 nam hij het initiatief om de Belangen Vereniging Bathmen op te richten ter bevordering van het welzijn van de inwoners van Bathmen. Hij heeft hier op inspirerende wijze leiding aan gegeven. In korte tijd heeft de vereniging een zeer positieve uitstraling en respect gekregen.