Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Mbo’ers zijn het kloppend hart in de zorg


ZUTPHEN – Op vrijdag 9 maart 2018, voorafgaand aan de Week van Zorg en Welzijn (12 t/m 17 maart) staat het vakmanschap van de mbo-verpleegkundigen en verzorgenden in de gezondheidszorg centraal op het symposium ‘MBO-vakmanschap: Het kloppend hart van de zorg’. Dit symposium wordt georganiseerd door ROC van Twente, samen met 7 andere ROC’s in Noord- en Oost-Nederland en de overkoepelende Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WGV).Bestuurders, beslissers en beleidsmakers van onderwijs, werkveld en overheid gaan deze dag met elkaar in dialoog over de uitdagingen van de zorg: wat zijn de consequenties van te verwachten tekorten in de zorg op werkdruk, overbelasting en het vakmanschap van de zorgverleners? Op het symposium staat de positionering en de toegevoegde waarde van de mbo-verpleegkundigen en verzorgenden centraal. Of: hoe blijven mbo’ers het kloppend hart in de zorg?

Door gebrek aan personeel en geld komt het vakmanschap van mbo-zorgverleners steeds meer onder druk te staan. Dit symposium richt zich op de toegevoegde waarde van het mbo-zorgpersoneel en wil komen tot afspraken om dit vakmanschap te waarborgen. Bestuurders, HR-professionals, beleidsmedewerkers uit de zorg, overheid, vakbonden en het mbo gaan hierover met elkaar in dialoog onder leiding van dagvoorzitter Tom van ’t Hek.

Twee belanghebbende keynote sprekers zorgen voor inspiratie: Lucien Engelen, directeur Radboud UMC Center for Health (care) Innovation, schetst de veranderende rol van de techniek in de zorg. Worden onze zorgverleners straks vervangen door robots? En wat wordt de nieuwe rol van het onderwijs? Verder gaat Erik Smithuis, oprichter van ICM opleidingen en de ondernemerschap academy, in op het belang van goed werkgeverschap.

 

Praktische informatie

Symposium MBO-vakmanschap: Het kloppend hart van de zorg.

Datum: 9 maart 2018.

Tijd: 9.30 uur tot 14.00 uur (welkom vanaf 8.45 uur).

Opzet: Plenaire dialoog en workshopronde in de vorm van Werkateliers.

Dagvoorzitter: Tom van ’t Hek.

Locatie: De Hanzehof, Coehoornsingel 1 te Zutphen.

Info: www.hetkloppendhartvandezorg.nl