Meehelpen aan een duurzame melkveehouderij

Groothandel Carton is ruim 13 jaar met hun team bezig om melkveehouders in de regio Salland en Twente te voorzien van alle artikelen die een melkveehouder op het bedrijf dagelijks nodig heeft. Zij maken om de vijf weken een bezoekafspraak en komen langs met een compleet gefaciliteerde vrachtauto.Structurele natuurlijke oplossingen voor de gezondheid van melkvee; daar maakt men zich bij Groothandel Carton sterk voor. Men heeft jarenlange praktijkervaring en volgt de ontwikkelingen in de sector op de voet.

Hierdoor is er de beste kennis op het gebied van aanvullende diervoeders voor de melkveehouderij. Groothandel Carton kiest zelf de grondstoffen die het meest geschikt zijn voor een specifieke toepassing en speelt in op vragen vanuit de markt en levert producten die zijn ontwikkeld vanuit praktijkervaringen.

De melkveehouderij is een zeer specifieke wereld die zich ontzettend snel ontwikkelt. Deze ontwikkelingen worden op de voet gevolgd, zodat ze voor iedere situatie het beste product kunnen leveren. Het geeft enorm veel voldoening dat men oplossingen biedt en een advies geeft waar de melkveehouder echt wat aan heeft.

Het grote voordeel voor de melkveehouder: géén extra kostenpost, maar een investering die loont op de lange termijn. Groothandel Carton biedt maatwerk voor de moderne melkveehouder.

In de huidige melkveehouderij is veel meer data beschikbaar dan voorheen. Het monitoren van deze data stelt de melkveehouder in staat mogelijke problemen eerder te signaleren en vroegtijdig in te grijpen. Vanuit de juiste analyse van gegevens helpt Groothandel Carton om samen met de melkveehouder te kiezen voor de meest geschikte toepassing en oplossing.

Een goed voorbeeld hiervan is een 100% natuurlijke bolus die werd ontwikkeld voor het individueel verlagen van het celgetal in de melk. Veel van de klanten gebruiken regelmatig de Allicine Bolus COW 10D.

In de praktijk wordt ervaren dat na vijf weken van het eenmalig voeren van de bolus veel koeien dalen in het celgetal naar een gezond niveau.

Door het inzetten van de Allicine Bolus COW 10D is de melkveehouder structureel duurzaam bezig. Het onnodig inzetten van antibiotica wordt vermeden. Er een positief signaal gegeven naar de consument van zuivel, omdat er op een natuurlijke manier wordt gezorgd voor het oplossen van een groot probleem.

Groothandel Carton ontvangt u allen graag op de land- en tuinbouwbeurs Oost Nederland op stand nummer 233 voor een toelichting op het assortiment.