Melkveehouderij verdient minder in 2018

HENGELO – TWELLO – Het inkomen op melkveebedrijven is fors gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de voorlopige conclusie van Boschland Accountants en Adviseurs op basis van de eerste jaarrekeningen 2018. Boschland heeft de eerste berekeningen al met haar klanten gecommuniceerd en laat daarmee blijken ‘er bovenop’ te zitten. Het saldo is gedaald met circa 2 cent per kilo melk ten opzichte van een jaar eerder. De daling van het saldo wordt veroorzaakt door een lagere melkprijs en vrijwel gelijkblijvende kosten.2018 was het eerste jaar van de fosfaatrechten. Dat geeft een beperking in de te leveren kilo’s melk. De melkleverantie daalde daardoor met ca. 4%. In combinatie met het lagere saldo per kilo geeft dat bij een leverantie van 900.000 liter melk een inkomensdaling van circa € 25.000 per bedrijf. De productie per koe bleef nagenoeg gelijk. De melkopbrengstprijs daalde met ca 2,5 cent per kilo ten opzichte van 2017. Door de droogte namen de voerkosten licht toe en de ruwvoervoorraad nam af. Doordat gemiddeld een snede minder geoogst kon worden, daalden daarentegen de loonwerkkosten. De pachtkosten stegen.

 

Toekomstverwachting

Van belang is natuurlijk hoe de toekomstverwachtingen zijn. Voor het eerste kwartaal zien we een stabiel beeld. De lagere ruwvoervoorraad kan nog een financieel vervolg krijgen in 2019. Voor de langere termijn blijven de landelijke begrotingsuitgangspunten ongewijzigd. De ontwikkelingsmogelijkheden van individuele bedrijven zijn sterk afhankelijk van de fosfaatrechten, de financiële positie en hoe de onderneming zich kan aanpassen aan de veranderende omgeving.

 

Boschland helpt melkveehouders hun situatie in beeld te brengen en te sparren over de vraag hoe op de toekomst ingespeeld kan worden. De agrarische adviseurs zijn u graag van dienst.

Boschland Accountants en Adviseurs – Team Food en Agri:

Aalt van de Kamp, tel. 06- 13674946, e-mail: a.kamp@boschland.nl

Herman Vrielink, tel. 06- 57707932, e-mail: h.vrielink@boschland.nl

Jeroen ten Dolle, tel. 0575-461391 e-mail: j.dolle@boschland.nl

Albert Baarslag, tel. 06-15513880, e-mail: a.baarslag@boschland.nl

Of: teamfoodenagri@boschland.nl, tel. 0575- 461391.