Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Minister Staghouwer date met Sallandse boeren

DEVENTER – Op uitnodiging van ChristenUnie Deventer ging Henk Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op maandag 14 februari in gesprek met een groep Sallandse boeren. De ontmoeting sloot aan bij de actie “Make a date” die boeren in Nederland op Valentijnsdag organiseren. Minister Staghouwer en Arie de Niet, lijsttrekker van de ChristenUnie in Deventer, waren te gast bij Geertjan en Nathalie Kloosterboer op hun melkveebedrijf in Oxe.

Door de klimaat- en stikstofcrisis staat de landbouw al voor grote uitdagingen. In Deventer leggen woningbouw en energieopwekking nog extra druk op het buitengebied. De ChristenUnie wil werken aan een toekomstbestendige agrarische sector. Daarvoor is een gezonde economische basis nodig, maar ook innovatie en zorgvuldig omgaan met bodem, water, grondstoffen en energie. Productie moet in balans zijn met dierenwelzijn en de omgeving.

Arie de Niet: “Ik zie dat veel Sallandse boeren daar heel bewust mee bezig zijn, maar tegelijk tegen allerlei belemmeringen aanlopen. De grote uitdagingen in de landbouw kunnen we alleen samen aanpakken. Daarom zoeken we verbinding met boeren. We willen luisteren naar hun verhaal en waar dat mogelijk is mee werken aan oplossingen.”.

Minister Staghouwer: “Landbouwbeleid wordt niet alleen in Den Haag gemaakt. Ook provincies en gemeenten spelen een belangrijke rol, van vergunningverlening tot het versterken van onderlinge kennisdeling en vernieuwing.  Voor mij is de verbinding tussen partijen belangrijk. Daarom ga ik graag in op de uitnodiging voor het gesprek met de Sallandse boeren. Om te horen wat er speelt, en wat de belemmeringen en kansen zijn voor een toekomstbestendige landbouw in Salland.”

De boeren en de minister waren het erover eens dat een duidelijk zicht op de toekomst nodig is. Boeren kunnen en willen aan de slag om de grote uitdagingen aan te pakken. Dat lukt als ze voldoende zekerheid hebben over wat de komende tien à vijftien jaar staat te gebeuren.

Het gesprek vond plaats op Valentijnsdag, maandag 14 februari. Op die dag organiseren boeren in Nederland de actie “Make a date”. Een initiatief om te stimuleren dat boeren in gesprek te gaan met iemand buiten de eigen boerenbubbel. Voor de date van minister Staghouwer waren boeren uit Bathmen, Lettele en Terwolde uitgenodigd. Renate van der Velde, fractievoorzitter ChristenUnie Overijssel, die onder andere het initiatief nam tot de boerengrondbank in Overijssel, was ook bij het bezoek.