Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Motie Gemeentebelang

over geluidsoverlast in Bathmen aangenomen!

DEVENTER – De gemeenteraad van Deventer heeft het college gevraagd om naar de geluidsoverlast te kijken, die Bathmen van de naastgelegen A1 ondervindt en die door de verbreding van de snelweg mogelijk zal toenemen. De motie die Erik Stegink namens Gemeentebelang heeft ingediend, werd woensdagavond door de volledige raad gesteund.Al tientallen jaren wordt er in Bathmen over geluidshinder door de A1 geklaagd. De snelweg is aangelegd voor de invoering van de Wet Geluidshinder. De woningen in Bathmen die dicht bij de A1 staan, waren toen al gerealiseerd. Sindsdien zijn geen of minimale maatregelen genomen om de overlast van aanwonenden te verminderen. Omdat de overlast voor de rest van het dorp binnen de normen viel, werd afgezien van verdere aanpassingen. De inwoners van Bathmen vrezen dat de verbreding van de A1 tot een toename van de overlast zal leiden.

De aanpak van de A1 bij Bathmen zou een geschikt moment zijn om opnieuw naar mogelijke geluidswerende maatregelen te kijken. Het aanleggen van stil asfalt of innovatieve geluidswallen die het landschap slechts beperkt visueel aantasten, zouden volgens de strenge regels van Rijkswaterstaat wellicht niet noodzakelijk zijn, maar kunnen het woon- en leefgenot voor de inwoners van het dorp aanzienlijk verbeteren. De Gemeenteraad heeft het College gevraagd om samen met Rijkswaterstaat en de provincie de mogelijkheden in kaart te brengen. Voor 1 juli moet duidelijk zijn wat de gesprekken hebben opgeleverd.