Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Protestantse Gemeente Bathmen: Kerk in Actie

BATHMEN – ‘Ik vind de kerk zielig!’ was de conclusie van het meisje dat met haar moeder de Dorpskerk bezocht. ‘Waarom vind je de kerk zielig?’ vroeg haar moeder. ‘Nou, omdat ze altijd naar zieke en arme mensen gaan!’ was het antwoord. Daarmee sloeg ze de spijker op de kop. Inderdaad, de kerk bestaat al meer dan 2000 jaar en er is een  eeuwenlange traditie van zorg voor de naaste.

Van hun leermeester Jezus van Nazareth wordt gezegd dat hij zich het lot van mensen aantrok. Hij liet mensen in hun waarde. Gaf hen de ruimte om te leven. Hij zag wat pesten, roddelen en vooroordelen met mensen deed. Hij herinnerde de mensen om hem heen, dat we niet geschapen zijn om elkaar het leven zuur te maken. Maar dat we voor elkaar echt mens kunnen worden. Als we de ander in de ogen kijken, als we geraakt worden door haar of zijn levensverhaal, dan gebeurt er wat. Hij was er van overtuigd dat mensen aan elkaar zijn geschonken om licht te brengen, hoop te delen en uit liefde te leven. Zo leefde hij zelf ook.

Als mensen besluiten om uit liefde te leven, dan wordt onze wereld een herberg voor alle mensen. De kerk probeert in zijn spoor verder te gaan, met vallen en opstaan. Ze zal altijd in actie blijven komen voor mensen.

Zo ook op woensdag 4 november, als om 19.30 uur er een kerkdienst is in het kader van de dankdag voor gewas en arbeid. Op dankdag komt de kerk in actie voor de Voedselbank. Heel Bathmen kan daar aan meedoen, uit solidariteit met mensen die het minder getroffen hebben. Van 14-18 uur en tussen 19-19.30 uur kunt u houdbare voedingsmiddelen, toiletartikelen en zeeppoeders naar de kerk brengen. Daar staan mensen klaar om ze te ontvangen en een kopje koffie voor de gulle gever zit er vast ook nog wel in! Spullen meenemen naar de kinderkerkdienst op zondag 1 november  om 10.00 uur kan ook.

Die kinderkerkdienst o.l.v. ds. Ingrid de Zwart uit Deventer gaat overigens helemaal niet over zielige mensen. Maar over superhelden als Mega Mindy en Superman!!

Weet u welkom met uw (klein)kinderen!