Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Provincie Overijssel geeft impuls aan kleine culturele initiatieven

Eigen fonds bij Prins Bernhard Cultuurfonds

ZWOLLE – De Provincie Overijssel geeft een impuls aan kleine culturele initiatieven in de provincie met het instellen van een eigen fonds bij het Prins Bernhard Cultuurfonds: Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO). Voor de komende vier jaar, vanaf nu tot 2020, is er door de provincie 595.000 euro beschikbaar gesteld.Met dat geld kunnen vanuit het KCIPO de komende jaren zo’n 350 Overijsselse cultuurprojecten worden gerealiseerd. En niet alleen van culturele organisaties die een rechtspersoonsvorm kennen zoals stichtingen of verenigingen, maar nu ook van personen die in een ander groepsverband werken, bijvoorbeeld wijken en buurten. Voor deze verbreding van de doelgroep van aanvragers is gekozen, omdat in de praktijk blijkt dat mensen steeds vaker minder traditioneel georganiseerd zijn en via deze weg kan deze doelgroep toch worden bereikt. Met het KCIPO zijn de barrières, om een aanvraag voor een financiële bijdrage te doen, nu weggenomen. Heb jij een klein cultureel initiatief en ben je opzoek naar financiële ondersteuning neem dan snel een kijkje op www.cultuurfonds.nl/overijssel/KCIPO

 

CultuurFonds op Naam

Het KCIPO is een zogenoemd CultuurFonds op Naam. Dit is een moderne vorm van cultuurmecenaat binnen het Prins Bernard Cultuurfonds: een bijzondere manier om cultuur, natuur en wetenschap in Nederland te ondersteunen.

 

Cultuur voor iedereen

Niet alleen het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel is blij met het nieuwe CultuurFonds op Naam, ook Hester Maij, gedeputeerde cultuur, ziet het KCIPO als een welkome aanvulling op de al bestaande regelingen voor cultuur van de provincie “We gaan nu écht starten met het KCIPO! Een belangrijk moment, want uit dit nieuwe fonds kunnen de komende jaren vele kleinschalige culturele activiteiten een bijdrage ontvangen. Het gaat daarbij om groepen, verenigingen én vrijwilligers die belangrijk zijn voor een dorp, wijk of stad. Het nieuwe fonds levert een belangrijke bijdrage aan het culturele leven in Overijssel en aan de sociale samenhang. Iedereen in onze samenleving verdient de kans om mee te doen aan cultuur.”