Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Provincie Overijssel: Rood voor Rood werkt

De Rood voor Rood regeling in de provincie Overijssel heeft veel effect. Het instrument draagt bij aan de sloop van een derde van de leegstaande agrarische bebouwing in Overijssel. Per nieuw gebouwde woning via Rood voor Rood is ongeveer 1000 vierkante meter aan stallen gesloopt. Dit blijkt uit onderzoek van de provincie Overijssel en Bureau Feddes – Olthof Landschapsarchitecten.Sloop oude stallen

Met Rood voor Rood kunnen particulieren en ondernemers oude stallen laten verwijderen in ruil voor een bouwrecht voor een woning. Het instrument heeft in de huidige praktijk twee belangrijke doelen. Het bevordert de sloop van leegstaande landschap ontsierende bebouwing, vaak verouderde leegstaande stallen. En ten tweede verbetert het de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied van Overijssel.

 

Van Haaf: “Ondernemerschap van initiatiefnemer”

Het onderzoek toont aan dat Rood voor Rood een breder bereik heeft dan alleen slopen. Het draagt ook bij aan de sanering van asbestdaken, investeringen in duurzame energie, aan economische en sociale verandering in de groene omgeving. Wel kunnen de mogelijkheden uit ons beleid voor kwaliteitstoevoegingen beter benut worden. “Wat dat betreft mag de Rood voor Rood regeling ook vragen om meer ondernemerschap van de initiatiefnemer. En van ons overheden aandacht voor de begeleiding bij de uitvoer” aldus gedeputeerde Monique van Haaf. De provincie werkt samen met gemeenten aan een handreiking voor initiatiefnemers.