Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Raad Steunt boeren met lokaal energie-initiatief

Jawin Klein Hegeman geeft een nadere toelichting over Co-Stroom tijdens de fair in Bathmen.

Co-stroom, de energie-coöperatie van Bathmense boeren, heeft van een overgrote meerderheid van de Gemeenteraad van Deventer steun gekregen voor hun motie om groene energie lokaal op te wekken. Co-Stroom wil in de regio Bathmen zonne-energie opwekken en lokale leveranciers en afnemers aan elkaar te verbinden.

Eerdere positieve reacties uit de gemeenschap op het initiatief van Co-stroom worden hiermee op politiek niveau bevestigd. Co-stroom is zeer verheugd met de uitslag van de stemming in de Gemeenteraad.

Co-Stroom wil op daken van boerenbedrijven zonnepanelen plaatsen en de inwoners van omliggende buurtschappen de gelegenheid bieden om daarin te participeren. Dit geeft de individuele burger de mogelijkheid om direct betrokken te zijn bij het opwekken van zonne-energie, zonder de praktische last van zonnepanelen op eigen dak. De daken van veestallen en loodsen van agrariërs zijn uitermate geschikt om als basis te dienen voor zonnepanelen. Ze zijn goed bereikbaar, veelal sterk genoeg en bovendien goedkoper om te benutten voor zonne-energie dan daken van huizen of platte bedrijfsdaken. Alle inwoners van regio Bathmen kunnen vervolgens energie afnemen bij de coöperatie. Een mooi voorbeeld van duurzame en lokale samenwerking.

Het motto van Co-stroom is “Samen kunnen we het!”: werken naar een 100% duurzame energie-voorziening in de regio. Want eerlijk is eerlijk, de afgelopen jaren is er nog lang niet voldoende duurzame energie geproduceerd. Deze groep agrariërs vindt dat dit sneller moet én kan.

Indien u belangstelling heeft voor dit innovatieve energie-initiatief of wanneer u vragen heeft kunt u een email sturen naar  info@destromerij.nl of telefonisch contact opnemen met de mede-initiatiefnemers:

Albert Baarslag (06-15 55 38 80) en Jetze Steensma (06-53 68 85 67).