Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Spanningsboog….

Dorpskerk Bathmen

BATHMEN – De zomerperiode breekt aan, dat geldt ook voor de activiteiten op het kerkelijk erf. De kerkdiensten gaan gewoon door en b.v. ziekenbezoek, maar de meeste activiteiten staan op een laag pitje. De zomer is een tijd om een beetje afstand te nemen en nieuwe energie op te doen.

Dat wisten de woestijnvaders, eeuwen geleden al. De woestijnvader Antonius van Egypte (251-356), die bekend is als de vader van het kloosterleven, leert ons het volgende. Hij woonde met de broeders in de woestijn. Op een dag kwam een jager voorbij. Hij zag hoe Antonius op ontspannen wijze met de broeders praatte. De jager was geschokt. De broeders hoorden toch te werken en te bidden? Ora et labora? Maar Antonius wilde de jager laten zien dat we soms wat minder streng moeten zijn ter wille van de broeders en vroeg de jager: ‘Leg een pijl in je boog en span hem.’ De jager deed het en Antonius zei: ‘Span hem verder.’ En de jager deed het. Toen zei de jager: ‘Als ik hem nog verder span, zal de boog breken.’ Antonius antwoordde: ‘Zo is het ook met het werk voor God. Als we altijd tot het uiterste gaan, zullen de broeders uitgeput raken. Het is soms het beste niet te rigide te zijn.’ De jager begreep het onmiddellijk. De boog kan niet altijd gespannen staan.

Komende zondag om 10.00 uur is er een kerkdienst in de Dorpskerk van Bathmen en op hetzelfde tijdstip in de tent op het feestterrein in Okkenbroek. Welkom! Het kost niks, je hoeft niks, gewoon er zijn.