Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Spirituele verrijking in Bathmen

BATHMEN – Hoewel de Moderne Devotie een spirituele beweging is, die meer dan 600 jaar geleden zijn oorsprong in Salland vond, heeft het gedachtegoed van de stichter Geert Groote in essentie nog niets aan kracht ingeboet.
Sterker nog: Het gedachtengoed van de Moderne Devotie is in onze seculiere samenleving prangender dan ooit. Geert Groote stelt namelijk dat de mens zelf de verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn of haar zieleheil, persoonlijke levensheiliging en praktische levenswijsheid. Een band met God vergt toewijding.


Op 8 april aanstaande houdt Frits van Oostrom, hoogleraar Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen in Utrecht, een lezing over de Moderne Devotie, een religieuze en spirituele beweging die vanuit onze streek zijn invloed heeft gehad op het denken en doen van mensen in heel Europa.
Professor Van Oostrom kreeg voor zijn wetenschappelijk werk in 1995 de Spinozaprijs. Zijn boek:’ Maerlants wereld’ werd in 1996 bekroond met de AKO literatuurprijs.
Vooruitblikkend op zijn lezing op 8 april, schrijft Van Oostrom: “Nederlanders plegen het eigen culturele leven nogal eens te onderwaarderen, en bij uitstek geldt dit wel voor de Moderne Devotie.”
Zeker in Salland, waar de bakermat van de Moderne Devotie heeft gestaan, is het een must kennis te nemen van zo’n invloedrijk spiritueel erfgoed.
U wordt dan ook van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Vanaf kwart voor acht staat de koffie klaar in de Dorpskerk te Bathmen.
Woensdag 8 april, 20.00 uur, Dorpskerk Bathmen (Kerkplein, Bathmen), toegang is gratis.