Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Succesvolle finaleavond

“Hart voor Salland” in

Deventer Schouwburg

Verdeling van € 140.000,- uit coöperatief dividend van Rabobank Salland

DEVENTER – Dinsdagavond 14 april werd in een druk bezochte Deventer Schouwburg aan de 309 verenigingen en stichtingen bekend gemaakt wat de resultaten waren van de actie Hart voor Salland, de jaarlijks terugkerende actie van Rabobank Salland. De presentatie van deze avond was in handen van Esther Stumpf, collega van de Rabobank.Verdeling van € 140

In de categorieën Sport, Cultuur en Maatschappij werden de resultaten bekendgemaakt. De meeste stemmen werden door de leden van Rabobank Salland gegeven aan maatschappelijke instanties.

 

Afwisselend programma

Tijdens een afwisselend programma maakte Ed den Besten, directievoorzitter van Rabobank Salland de waarde van één stem bekend. Dat de leden van Rabobank Salland betrokken zijn bij de verenigingen en stichtingen blijkt wel uit de 35.300 stemmen die door ruim 7.300 leden (32%) werden uitgebracht. En dat deze betrokkenheid steeds groter wordt blijkt wel uit het feit dat dit jaar 35% meer leden hebben gestemd dan in 2014. Omdat Rabobank Salland dit jaar voor deze actie € 140.000,- uit het coöperatief dividend beschikbaar stelde, betekent dit dat een stem € 3,97 waard is. Vervolgens leidde Esther Stumpf de 500 aanwezigen door de drie categorieën afgewisseld met optredens van o.a. Fanfare St. Caecilia uit Heeten, Deventer Jeugdmusical uit Deventer, RGV Gymnastiekvereniging uit Raalte, allen deelnemers van de actie Hart voor Salland.

 

Drie categorieën

Alle deelnemende stichtingen en verenigingen zijn onderverdeeld op basis van hun karakter in de categorie sport, cultuur of maatschappij. Dennis Demmers, hoofdtrainer GAE, Angelieke Huisman, directeur/bestuurder ut Huus in Olst-Wijhe en Jos van den Born, directeur Hoftheater Raalte hebben respectievelijk in de categorie sport, maatschappij en cultuur na een kort interview de cheque aan de vereniging/stichting met de meeste stemmen overhandigd. Vervolgens werd per categorie afgesloten met een overzicht van de resultaten van alle deelnemers uit die categorie.

 

De resultaten per categorie

Categorie Sport

In de categorie Sport deden 106 verenigingen mee en is voor een totaalbedrag van € 41.068,79 aan stemmen uitgebracht (10.338 stemmen). Dennis Demmers, hoofdtrainer GAE, mocht de cheque voor de meeste stemmen in deze categorie overhandigen aan de sportvereniging Wijhe ’92 uit Wijhe. Wijhe ’92 is een vereniging waar gevoetbald en gehandbald wordt. De vereniging heeft inmiddels ongeveer 1.100 leden.

 

Categorie Maatschappij (115 deelnemers, 16.704 stemmen, totaal bedrag: € 66.347,39)

Voor de overhandiging van de cheque in de categorie Maatschappij werd Angelieke Huisman uitgenodigd op het podium. In deze categorie waren 115 deelnemers. De stichting met de meeste stemmen was de Voedselbank Raalte met 868 stemmen en het daarbij behorende bedrag van € 3.445,96. De onlangs gestarte Voedselbank Raalte is tevens de organisatie die dit jaar de meeste stemmen kreeg en dus de grootste bijdrage ontvangt.

 

Categorie Cultuur (88 verenigingen, 8.258 stemmen, totaalbedrag: € 32.808,83)

In de categorie Cultuur mocht Jos van den Born, directeur Hoftheater in Raalte, de cheque overhandigen aan St. Openluchtspel Bathmen uit Bathmen. Zij hadden 327 stemmen gekregen, goed voor een bedrag van € 1.298,19.

 

Tot slot werden onder de aanwezige verenigingen en stichtingen nog drie extra bedragen verloot en ontvingen CV De Hekk’nsluuters Nieuw Heeten, Activiteitencommissie De Landheer Deventer, TennisClub Park Braband Schalkhaar respectievelijk € 750,-, € 500,- en € 250,- extra naast de cheque vanuit de actie Hart voor Salland. Den Besten: ‘Al met al een zeer geslaagde actie: meer leden die gestemd hebben, meer verenigingen en stichtingen en een hoger bedrag per stem. Volgend jaar gaan we dit zeker weer doen.’

 

Na afloop waren in de foyer van de Deventer Schouwburg, waar ook de overige organisaties hun cheques ontvingen, veel positieve reacties te horen. Ook zochten verschillende bestuurders elkaar op om acties te bespreken die zij hadden ondernomen om zoveel mogelijk stemmen te verwerven om mogelijk te gebruiken bij de actie in 2016. Hiervoor kunnen verenigingen en stichtingen zich vanaf 1 december 2015 via de website aanmelden. Alle resultaten zijn te vinden op de website van de bank www.rabobank.nl/salland

 

Actie Hart voor Salland

Hart voor Salland houdt in dat de leden van Rabobank Salland (ruim 23.000) één keer per jaar kunnen stemmen op hun favoriete verenigingen of stichtingen in Salland die aan deze actie deelnemen. Het is aan de verenigingen en stichtingen om hun achterban enthousiast te maken om op hen te stemmen en hier veel bekendheid aan te geven. De verenigingen kunnen dit doen onder meer met de promotiematerialen die de bank ter beschikking stelt, maar ook zelf acties bedenken. Hoe meer stemmen een vereniging of stichting ontvangt, hoe groter de donatie van Rabobank Salland aan de organisatie. Het is dus niet meer de bank die de bijdrage bepaalt, maar het zijn de leden van de Rabobank die invloed hebben op de financiële bijdrage. In 2015 konden van 13 tot en met 23 maart de leden van de Rabobank vijf stemmen uitbrengen waarvan maximaal twee stemmen op een en dezelfde vereniging. Hierdoor is verdeling van het aantal stemmen over meerdere verenigingen gewaarborgd.