Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Uitnodiging mee te praten over energietransitie in Bathmen

BATHMEN – Op 14 april 2020 heeft het college van de gemeente Deventer ingestemd met de Deventer bijdrage van 212 GWh aan het concept RES bod van West Overijssel. Een hele volzin en dat vraagt wel even wat uitleg: RES staat voor Regionale Energie Strategie. Door de centrale overheid zijn er 30 regio’s aangewezen, die een plan moeten indienen om te laten zien hoe men invulling wil gaan geven aan de energietransitie. Dus de opdracht is kortweg, hoe willen wij energieneutraal worden.


De gemeente Deventer is ingedeeld bij RES West Overijssel. Uitgangspunt van de concept RES West Overijssel is dat deze opgebouwd is vanuit de bestaande plannen en ambities van de gemeenten en dat deze leiden tot een regionale strategie met een bod voor de opwekking van duurzame elektriciteit en een regionale structuur warmte. De concept RES West Overijssel is op 1 juni 2020 aangeboden aan het Nationaal Programma RES. De regio werkt nu verder aan een RES bod 1.0, welke op 1 juli 2021 ingediend moet worden. In de periode tot aan die datum wordt gewerkt aan een nadere inhoudelijke invulling van de bouwstenen én voert de regio een participatie en communicatie plan uit.
Het plan richt zich op het betrekken van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Het gaat concreet om de vragen: Wat willen we, waar en op welke manier als het gaat om zon, wind en warmte? Wat is de omvang? En hoe gaan we als Deventer samenleving de opgave om duurzame energie op te wekken, vormgeven?
Noaber-Energie is uitgenodigd om samen met o.a. een afvaardiging van de BVB hierover met de gemeente eens te gaan sparren hoe wij in Bathmen hier tegen aan kijken. Wij zouden het gewenst vinden om uit elke windhoek van de voormalige gemeente Bathmen een afgevaardigde te hebben, Echter er is plek voor maximaal 6 personen. Voelt u zich geroepen om aan dit overleg deel te nemen, neem dan voor 19 oktober contact met ons op. Mocht blijken dat er meer dan 6 personen zich hiervoor aanmelden, zullen we in onderling overleg moeten besluiten wie er aanspraak mag maken om aan dit overleg deel te nemen. Natuurlijk kunt u ook uw meningen via ons media kanaal aan ons kenbaar maken. Voor opgave kunt u een mail sturen naar:
info@noaber-energie.nl / www.noaber-energie.nl.