Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Uitvaart vroeger en nu

Rond de uitvaart is de laatste decennia heel wat veranderd. Waar men nu veelal zelf te kennen geeft middels een uitvaartcodicil hoe iemands uitvaart er uit zal moeten zien, ging vroeger meestal alles volgens traditie en hield men er zich van te voren niet zo mee bezig.

Een uitvaartbegeleider speelde nog niet zo’n grote rol evenmin als een uitvaartverzekering. Men was vaak wel aangesloten bij een begrafenisvereniging uit wiens kas onder meer de rouwauto betaald werd en waarbij ook dragers van de kist konden worden geregeld als men niet genoeg buren had. Dat aantal buren was van groot belang: eigenlijk moest je bij vestiging in een buurt zorgen dat je acht adressen had waarmee je “buren maakte”. Dan had je genoeg mensen die hand- en spandiensten konden verrichten bij de begrafenis.

Direct na overlijden werden de naaste buren op de hoogte gesteld en die riep de andere buren ter vergadering bijeen om de taken bij de begrafenis te verdelen.

De naaste buurman had een moeilijke taak aan het goed organiseren van de uitvaart. Veel overleg met de familie en  meestal moest hij als eerste naar het gemeentehuis om het overlijden daar te melden. Hij regelde de rouwbrieven en de advertentie in de krant maar ook de afspraken met de kerk, de koster, over de rouwauto met eventuele volgwagens en afspraken met de grafdelver.

Samen met de andere buren werden de kaarten geschreven en in sommige buurten betaalden deze zelfs ook de uitnodigingen. En heel vroeger gingen de buren de familie langs om deze van het overlijden op de hoogte te stellen. “Aanzeggen” noemde men dat.

Voorts kwam er op de dag zelf heel wat bij kijken om er voor te zorgen dat iedereen op tijd op de goede plek was. Het vervoer van de kist, van de nabestaanden; buren bij het condoleance register en bij de kist; buurvrouwen die koffie schonken en broodjes hadden gesmeerd voor na de begrafenis.

Het zijn zomaar wat voorbeelden van wat er toen allemaal moest gebeuren om een uitvaart goed te laten verlopen. In veel buurten op het platteland gaat het deels nog zo. Maar toch zijn daar ook heel veel taken overgenomen door de uitvaartverzorger die de zaken op professionele wijze regelt.

En dat haalt heel wat verantwoordelijkheid weg bij een naaste buurman want iedereen wil toch immers graag dat een uitvaart goed geregeld wordt.