Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Vrijwilligers en nieuwe sponsoren

van het Cultuurhuus Bathmen

in de spotlights gezet

Vrijwilligers en nieuwe sponsoren

BATHMEN – Tijdens een heel geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst zijn de vele vrijwilligers van het Cultuurhuus Braakhekke nog eens in het zonnetje gezet. Tevens werd aandacht besteed aan het feit dat een aantal nieuwe sponsoren zich bereid hebben verklaard het Cultuurhuus financieel te gaan steunen.

De voorzitter van het bestuur van het Cultuurhuus Bathmen, de heer Cor van Herwijnen, beklemtoonde in zijn korte speech hoe onmisbaar de tientallen vrijwilligers zijn voor functioneren van het Cultuurhuus. Door de verscheidenheid van de taken die zij verrichten, kan het Cultuurhuus de belangrijke functie die het voor de veelsoortige activiteiten in Bathmen heeft, waarmaken. Van Herwijnen memoreerde dat er in 2014 vele verenigingsactiviteiten in het Cultuurhuus hebben plaats gevonden, maar ook een aantal heel bijzondere happenings, zoals met name het totale gebeuren rond Bathmen spant de Kroon. Hij noemde daarnaast het feit dat met succes een Infopunt is gestart dat op velerlei terreinen voorlichting en ondersteuning biedt. Ook het komende jaar staat er weer veel te gebeuren, zoals het waarschijnlijk fungeren als tijdelijke huisvesting voor instellingen die een forse verbouwing ondergaan, de betrokkenheid bij de première van het openluchtspel in mei etc.

Van Herwijnen stipte met nadruk de zorgen aan die er zijn over de continuïteit van het Cultuurhuus nu de gemeente Deventer scherp moet bezuinigen en het Cultuurhuus ook nog eens huurders verliest door bezuinigingen bij die organisaties zelf.

Van Herwijnen sprak er zijn vertrouwen over uit, dat er voor die problemen in overleg met het gemeentebestuur een oplossing komt gezien de cruciale positie die het Cultuurhuus binnen Bathmen vervult. Daarna kreeg Hanny Biemolt, de beheerder van het Cultuurhuus, de gelegenheid om een vrijwilligster die al vele jaren heel trouw meedraait, mevrouw Bep Vuik, speciaal in het zonnetje te zetten vanwege haar verdiensten en het feit dat zij nu afscheid neemt. Zij is net 75 jaar geworden en neemt nu, met enige heimwee, afscheid. Daar hoorde natuurlijk een mooi cadeau bij.

Van Herwijnen had verder nog goed nieuws met zijn mededeling dat er, naast de vele kleine en wat grotere sponsoren die het Cultuurhuus al had, opnieuw maar liefst zeven nieuwe sponsoren, allemaal uit Loo, zijn bijgekomen. Die nieuwe sponsoren zijn: De Brinker Tuinen, Sport Direct, Olden Makelaars, Fashion Farm, Van der Meij Landbouwmechanisatie, Villa Schoolthoff en Piggy’s Palace. De nieuwe sponsoren adopteren de Loozaal in het Cultuurhuus. Makelaar Olden doet letterlijk nog een extra duit in het zakje van het Cultuurhuus door ook deelsponsor te worden, samen met de Rabobank, van de grote Heeren van Dorth-zaal.